Kto może odliczyć diety zagraniczne? Poznaj dokładne stawki z różnych krajów

Kto może odliczyć diety zagraniczne? Poznaj dokładne stawki z różnych krajów

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Z odliczenia diety zagranicznej może skorzystać osoba przebywająca czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody ze stosunku pracy. Część uzyskanych dochodów jest w takim wypadku wolna od podatku. 

Na czym polega rozliczenie diety zagranicznej?

Każdy pracownik odbywający zagraniczną podróż służbową otrzymuje od pracodawcy diety wolne od podatku, które przeznaczone są na zakwaterowanie, wyżywienie oraz pokrycie innych poniesionych w związku z wyjazdem kosztów. Ich wysokość różni się w zależności od kraju, oraz od czasu trwania delegacji. Aktualne stawki diety zagranicznej są regulowane przez rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 roku.

Polscy rezydenci podatkowi przebywający czasowo za granicą i tam zarabiający mają natomiast możliwość pomniejszenia uzyskanego dochodu o równowartość 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawali w stosunku pracy. Rozliczenie diety zagranicznej stosuje się podczas rozliczania podatku z Polski.

Jak odliczyć dietę zagraniczną?

W celu ustalenia przysługującej kwoty odliczenia musimy określić dokładną liczbę dni, w których przebywaliśmy stosunku służbowym – nie tylko przepracowane dni, ale także niedziele i święta i urlopy. Następnie należy ustalić 30% diety – jej wysokość będzie różna w zależności od kraju, w którym pracowaliśmy. Kwota przysługującego odliczenia to iloczyn dni i 30% diety

W zeznaniu podatkowym składanym w polskim urzędzie skarbowym nie wpisujemy więc całego przychodu uzyskanego w Niemczech, a już pomniejszony właśnie o 30% kwoty diety ustalonej dla danego kraju. Przykładowo w Niemczech wynosi ona 49 euro, a więc za każdy dzień, w którym przebywaliśmy w stosunku pracy, przysługuje nam zmniejszenie łącznego dochodu o 14,7 euro.

Kto może odliczyć diety zagraniczne?

Z rozliczenia diety zagranicznej w wysokości 30% diety przysługującej pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju może skorzystać każdy polski rezydent podatkowy pracującemu tymczasowo za granicą.

Zaliczają się do tego wszystkie osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania, które w danym roku są zatrudnione przez zagranicznego pracodawcę i uzyskują dochód podlegający opodatkowaniu w państwie, w którym wykonują pracę, a także osoby mieszkające za granicą, ale rozliczających się wspólnie z małżonkiem mieszkającym w polsce.

Kogo nie dotyczy odliczenie?

Zwolnienie nie obowiązuje:

  • pracowników w zagranicznej podróży służbowej – jeżeli jesteśmy w delegacji i pobieramy wynagrodzenie od polskiego pracodawcy; takie osoby mogą natomiast skorzystać w całości z diety związanej z podróżą,
  • pracowników w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym, 
  • w przypadku wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej.

Ile wynoszą diety zagraniczne?

Wysokość diety w podróży zagranicznej zależy od państwa, do którego jedziemy pracować. Dokładne stawki diet dla poszczególnych krajów zostały przedstawione w „Rozporządzeniu MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej”.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Kiedy trzeba składać załącznik PIT/ZG do PIT-38?

Przykładowo dla Niemiec to 49 euro, Czech 41 euro, Szwecji 510 SEK, Norwegii 496 NOK, a Holandii 50 euro.

Rozliczenie diety zagranicznej a metoda unikania podwójnego opodatkowania

Warto zaznaczyć, że dieta zagraniczna przysługuje nam niezależnie od metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej przez umowę z danym krajem. Mamy możliwość pomniejszenia przychodów zarówno w przypadku, kiedy zagraniczne dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce i stosuje się proporcjonalne odliczenie, jak i w sytuacji stosowania wyłączenia z progresją, kiedy są one w Polsce zwolnione z podatku i służą wyłącznie do ustalania stopy procentowej.

Rozliczanie diety zagranicznej – czy dietę należy przeliczyć na złotówki?

Kwota diety wyrażana jest zawsze w walucie kraju, którego dotyczy. Odliczenie diety ma zmniejszyć dochód zagraniczny, nie ma więc potrzeby przeliczania jej na złotówki. Na naszą walutę zmieniamy dopiero ustaloną kwotę opodatkowania po odliczeniu diety i kosztów uzyskania przychodu. Należy wykorzystać do tego kurs z dnia poprzedzającego otrzymanie wynagrodzenia.

Pracowałeś za granicą i szukasz pomocy w rozliczeniu podatku? 

Skontaktuj się z nami – nowoczesnym biurem rachunkowym. Działamy na rynku od 2002 i przez ten czas zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pozwalające nam maksymalnie skrócić czas oczekiwania i uzyskać najkorzystniejszy finansowo zwrot podatku z zagranicy. Zatrudniamy ekspertów posiadających ogromną wiedzę z dziedziny prawa podatkowego takich krajów jak Holandia, Niemcy, Czechy, Austria, Norwegia czy Belgia. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, co pozwala osiągać nam doskonałe rezultaty i oferować najwyższą jakość usług. Jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiemy na Twoje pytania – dołącz do grona naszych zadowolonych klientów. Zapraszamy – „Biuro Borsuk”.

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności