PIT36/ZG

PIT36/ZG

„ZG” to załącznik, który jest dołączany do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Dokument składa się odrębnie dla każdego kraju, w którym wykonywana była praca zarobkowa na podstawie umowy. Zadaniem PIT36 ZG jest rozliczenie zagranicznych dochodów przez polskim urzędem skarbowym.

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności

  PIT-36 ZG – kto go składa?

  Obowiązek złożenia PIT-36 ZG spoczywa na wszystkich osobach, które wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą poza granicami Polski lub uzyskały dochód z zagranicznych źródeł. W szczególności dotyczy to osób posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce (polska rezydencja podatkowa). Jeśli jednak w danym roku podatkowym jakiekolwiek z Twoich dochodów podlegały opodatkowaniu, musisz bezwzględnie rozliczyć się przy pomocy deklaracji PIT-36 ZG.

  PIT/ZG – co to jest?

  Osoby fizyczne posiadające polską rezydencję podatkową dotyczy bezwzględny obowiązek podatkowy od całości osiąganych dochodów bez względu na miejsce ich pochodzenia. Oznacza to, że wszystkie zarobione pieniądze w kraju oraz za granicą należy rozliczyć z polską skarbówką. Nie ma znaczenia również źródło tych dochodów – może to być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej lub różnego rodzaju świadczeń. W prawie określane jest to jako nieograniczony obowiązek podatkowy. Do tego typu rozliczeń przeznaczony jest właśnie załącznik PIT/ZG.

  Załącznik PIT/ZG dołączany jest do deklaracji:

  • PIT-36 – w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej,
  • PIT-36L – w przypadku dochodów opodatkowanych liniowo,
  • PIT-38  w przypadku dochodów kapitałowych,
  • PIT-39 – w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

  PIT-36 i ZG – kogo uznaje się za polskiego rezydenta podatkowego?

  W celu ustalenia nieograniczonego obowiązku podatkowego konieczna jest znajomość definicji polskiego rezydenta podatkowego. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy PIT osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym,
  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

  Pierwszy punkt wydaje się oczywisty jednak pojęcie „centrum interesów życiowych” może już budzić pewne niejasności. Warto bliżej przyjrzeć się definicji tego określenia, ponieważ nie jest ona konkretnie sprecyzowana. Na centrum interesów życiowych składają się interesy osobiste oraz gospodarcze.

  Centrum interesów osobistych dotyczy wszelkich powiązań rodzinnych i towarzyskich oraz odnosi się do różnego rodzaju działań społecznych. Dotyczy więc zarówno dzieci i współmałżonka pozostających naszym kraju, jak i przynależności do organizacji politycznych, kulturalnych i obywatelskich aa także klubów i grup związanych z naszymi zainteresowaniami. Odnosi się więc do wszystkich przesłanek wykazujących przywiązanie do Polski i związanie emocjonalne z ojczyzną.

  Centrum interesów gospodarczych to już bardziej konkretne, oficjalne sprawy, które łączą nas z Polską. Chodzi tu przede wszystkim o miejsce prowadzenia działalności zarobkowej i posiadanie źródeł dochodów, a także różnego rodzaju inwestycje, posiadany majątek, nieruchomości czy zaciągnięte kredyty. Wskaźnikiem związania z Rzeczpospolitą Polską będzie także prowadzenie polskiego konto bankowego oraz ubezpieczenia i polisy na życie.

  Rozliczenie podatku w Polsce razem z Borsuk Podatki? Zobacz naszą ofertę.

  PIT/ZG – jak wypełnić?

  W przypadku rozliczania dochodów z zagranicy załącznik ZG należy dołączyć do każdego zeznania, wypełniając wyłącznie część związaną z konkretnymi dochodami. W zależności od rodzaju przychodów trzeba uzupełnić jedną z części – C.2, C.3 albo C.4 oraz część C.1 – w zależności od źródła dochodu: praca, własna działalność gospodarcza, najem, prawa autorskie lub inne źródła.

  Jeżeli w danym roku pracowaliśmy w kilku krajach za granicą, to dla każdego państwa, z którego uzyskiwało się przychody, wypełnia się osobny załącznik. Oznacza to, że składamy w urzędzie skarbowym tylko jedno zeznanie PIT z dołączoną liczbą druków odpowiadająca liczbie krajów, z których uzyskiwaliśmy przychody.

  Jak wypełnić PIT-36 ZG – metoda unikania podwójnego opodatkowania

  Większość krajów, do których Polacy udają się w celach zarobkowych, mają podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to akt prawny regulujący kwestie podatkowe, który sprawia, że nie musimy płacić podatku w obu krajach.

  Każda taka umowa określa zasady składania zeznania podatkowego z dochodami uzyskanymi za granicą. Podczas rozliczenia PIT-36 z załącznikiem ZG do przychodów uzyskanych poza granicami Polski mogą mieć zastosowanie dwie następujące metody unikania podatku – metoda zwolnienia z progresją oraz metoda proporcjonalnego odliczenia 

  Załącznik ZG do PIT-36 – metoda zwolnienia z progresją

  W przypadku rozliczania dochodów z zastosowaniem zwolnienia z progresją wykorzystuje się opodatkowanie według skali podatkowej. Zagraniczne dochody wykorzystuje się do obliczenia wysokości stawki podatkowej (podatek 18% może zmienić się na 32%) – w tym celu sumuje się zagraniczne i polskie dochody. Następnie uzyskana stopa procentowa będzie miała zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskanych w Polsce.

  Osoby, wobec których stosuje się metodę zwolnienia z progresją, będą musiały złożyć zeznanie podatkowe, w którym wykazują dochody uzyskane za pracę za granicę, wyłącznie w przypadku osiągnięcia dochodów także w Polsce.

  Jak rozliczyć PIT-36 ZG – metoda proporcjonalnego odliczenia 

  Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozliczenia z wykorzystaniem metody proporcjonalnego odliczania. Wtedy jesteśmy zobowiązani złożyć zeznanie nawet jeżeli nie osiągnęliśmy żadnych dochodów w Polsce.

  Metoda proporcjonalnego odliczenia polega na odliczeniu od łącznej sumy dochodów, kwoty podatku dochodowego zapłaconemu w obcym państwie. Nie może ono jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

  Metoda proporcjonalnego odliczania na postawie umów międzynarodowych będzie miała zastosowanie do dochodów z Holandii, Austrii, Belgi czy Danii.

  PIT-36 dochody z zagranicy – zmiany w rozliczeniu w 2023 roku

  Rok 2023 r. przyniósł w Polsce poważne miany w przepisach dotyczących rozliczania dochodów zagranicznych. Wszystko za sprawą zwiększenia kwoty wolnej do 30000 złotych. Ograniczona abolicja podatkowa oraz wysoka kwota wolna w większości przypadków pozwalają uniknąć konieczności płacenia podatku od przychodów w naszym kraju, jeżeli rozliczaliśmy się także za granicą.

  Obecnie obowiązuje limit ulgi abolicyjnej 1360 zł i wszystkie osoby, dla których korzyść spowodowana jej zastosowanie przekroczy tę kwotę, będą niestety zmuszone zapłacić wyższy podatek. Dotyczy to krajów, z którymi Polska ma podpisaną umowę o rozliczaniu w formie proporcjonalnego odliczania, czyli między innymi Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Norwegii, USA, Irlandii, Danii, Finlandii czy w Japonii.

  PIT/ZG – wzór druku

  Poniżej przedstawiamy wzór załącznika, jaki należy złożyć wraz z rocznym zeznaniem PIT-36 w urzędzie skarbowym.

  PIT-36/ ZG druk

  Kiedy trzeba złożyć PIT-36 ZG?

  Rozliczenie podatku dochodowego to obowiązek, który spoczywa na wszystkich osobach, które uzyskują dochody. Zgodnie z polskim prawem deklaracje PIT-28, PIT-37 oraz PIT-36 razem z załącznikiem PIT/ZG należy złożyć do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego niż też rozliczany w dokumentach. Pamiętaj jednak, że ostatni dzień składania deklaracji jest ruchomy, w przypadku, gdy 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy. W takiej sytuacji liczy się następny dzień roboczy.

  PIT-36 z załącznikiem ZG online

  PIT/36 ZG online jest składany jako osobny załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Druk dołącza się osobno z każdym zeznaniem przy wykorzystaniu specjalnej opcji na wykorzystywanej platformie elektronicznej. W załączniku powinieneś wypełnić jedynie część związaną z Twoim zeznaniem podatkowym, czyli ta jak opisaliśmy powyżej – w część C.2, C.3 lub C.

  PIT/ZG Holandia – jak rozliczyć dochody z kraju Niderlandów?

  Holandia to jeden z najpopularniejszych krajów wybieranych przez Polaków w celu podjęcia zatrudnienia. Atrakcyjne wynagrodzenie i piękno tego kraju zachęca do wyjazdu, jednak na końcu zawsze pozostaje konieczność załatwienia formalności z urzędem skarbowym. Jak rozliczyć PIT-36 z Holandii w Polsce? Potrzebna będzie Ci do tego holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf, z której uzyskasz niezbędne dane na temat dochodów uzyskanych w tym kraju, potrzebne do uzupełnienia załącznika ZG. Zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania podczas rozliczenia dochodów z Holandii stosuje się metodę proporcjonalnego odliczenia.

  PIT-36 załącznik ZG – potrzebujesz pomocy?

  Jeśli nie wiesz, jak wypełnić PIT/ZG, a chcesz rozliczyć się z dochodów uzyskanych poza granicami Polski, skorzystaj z pomocy naszej kancelarii podatkowej. Chętnie zajmiemy się wszelkimi formalnościami i odpowiemy na Twoje pytania. Skonstatuj się z nami, przekaż niezbędne dokumenty, poświadczające uzyskane poza granicami Polski dochody i bądź spokojny o swoje rozliczenie. Wszystko załatwimy szybko i sprawnie a TY nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu. Cały proces załatwimy drogą elektroniczną, kontaktując się w Twoim imieniu z urzędem skarbowym. Oferujemy usługi skuteczne, bezpieczne i transparentne w przystępnych cenach.

  Rozliczenie PIT-36 ZG z naszym biurem podatkowym to przede wszystkim wygoda i gwarancja korzystnego zwrotu. Nasza znajomość przepisów sprawia, że jesteśmy w stanie odzyskać dla Ciebie wysoką kwotę podatku dochodowego, korzystając z wszystkich możliwości i dostępnych ulg. Powierz nam swoją deklarację podatkową i nie martw się o nic. Zapraszamy – Borsuk Podatki.

  Przeczytaj również

  Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

   Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności