Nasze konto bankowe

Jeżeli dokonujesz płatności, pamiętaj aby w tytule płatności podać swoje nazwisko oraz nazwę usługi. Wysłanie potwierdzenia płatności znacznie przyspieszy procedowanie Twojego wniosku.

Firmowe konto bankowe w walucie złoty polski:

12 2490 0005 0000 4500 7732 4876