Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Holandia to kraj niezwykle popularny wśród polskich pracowników nie tylko z powodu konkurencyjnych stawek, ale również szeregu dodatków i benefitów przewidzianych dla osób, które znalazły legalne zatrudnienie. Wartym uwagi jest Kinderbijslag, czyli holenderski zasiłek rodzinny. Dowiedz się więcej o tej formie pomocy.

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności

  Kinderbijslag co to?

  Kinderbijslag jest zasiłkiem przyznawanym rodzinom, które wychowują dzieci i pracują na terenie Holandii na podstawie legalnego zatrudnienia. Co ciekawe, zasiłek mogą otrzymać zarówno Holendrzy, jak i obcokrajowcy. Ważne jest jedynie to, by występowało zatrudnienie na terenie Niderlandów. Celem tego prorodzinnego programu jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci i pokrycie związanych z tym kosztów. Pieniądze można więc przeznaczyć na kupno ubrań, materiałów dydaktycznych, zapewnienie wypoczynku lub zajęcia dodatkowe. Wnioskodawca może pobierać go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Zgodnie z przepisami Kinderbijslag jest przyznawany:

  • rodzicom biologicznym,
  • opiekunom prawnym adoptowanych dzieci,
  • rodzinom zastępczym,
  • opiekunom i rodzicom pasierbów oraz dzieci wychowywanych jak własne.

  Ile wynosi zasiłek rodzinny w Holandii?

  Instytucją, która zajmuje się przyznawaniem oraz wypłacaniem zasiłku dla Polaków, pracujących w Holandii jest SVB. To właśnie tam powinieneś skierować dokumenty aplikacyjne. Ile wynosi rodzinne w Holandii w 2022 roku? Obecnie stawki zasiłku prezentują się następująco:

  • dzieci do 6 lat – 230,69 euro,
  • dzieci od 6 do 12 lat – 280,13 euro,
  • dzieci od 12 do 18 lat – 329,56 euro.

  Wymienione kwoty są wypłacane kwartalnie, a nie co miesiąc. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka, co z całą pewnością jest dla wszystkich zrozumiałe, ponieważ każdy rodzic wie, że potrzeby pociech rosną z roku na rok.

  Zwrot podatku z Holandii razem z Borsuk Podatki? Zobacz naszą ofertę.

  Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

  Kinderbijslag w Holandii w określonych przypadkach może występować w podwójnej wysokości. Starać się o niego mogą osoby ponoszące wysokie koszty utrzymania dziecka. Jeżeli mieszka ono w domu rodzinnym, ale potrzebuje szczególnej opieki, spowodowanej chorobą lub schorzeniem można zgłosić się do Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) o zaświadczenie pozwalające uzyskać dodatkowe środki z tytułu świadczenia rodzinnego.

  W celu otrzymania dodatku na dziecko wymagające dodatkowej opieki należy wypełnić formularz, w którym konieczne jest zawarcie informacji na temat choroby i warunków mieszkaniowych dziecka. Podczas rozpatrywania wniosku CIZ koncentruje się na 10 głównych zagadnieniach, przyznając za każde określoną liczbę punktów – ich suma decyduje o tym, czy orzeczenie jest pozytywne, czy też negatywne. Może być do tego konieczna także opinia osób trzecich zaangażowanych w opiekę dziecka, takich jak opiekun czy lekarz specjalista.

  Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości dla dziecka mieszkającego poza domem rodzinnym

  Mamy możliwość otrzymywać zasiłek na dzieci w Holandii w podwójnej wysokości także w przypadku gdy dziecko mieszka poza domem rodzinnym. Może tak być w przypadku pobierania nauki na uczelni znajdującej się daleko od domu rodzinnego – w takim przypadku suma wizyt u dziecka nie może przekraczać wyznaczonej ilości (mniej niż 46 dni na kwartał) oraz koszt utrzymania takiego pobytu wynosi co najmniej 1 167 euro na kwartał.

  Jest to możliwe także w przypadku, gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Dotyczy to również pobytu w szpitalu przez ponad 6 miesięcy lub sytuacji, kiedy od początku wiadomo, że taki pobyt wydłuży się przynajmniej do 6 miesięcy – w takiej sytuacji można uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego o podwyższonej wartości.

  Co to jest Kindgebonden budget?

  Kindgebonden budget to comiesięczny dodatek do zasiłku rodzinnego, którego kwota uzależniona jest od dochodów osiąganych przez rodziców/opiekunów dziecka. Kindgebonden budget może być wypłacany miesięcznie przez holenderski urząd skarbowy lub wraz z zasiłkiem rodzinnym Kinderbijslag jako jedna większa kwota.

  Ile wynosi dodatek do rodzinnego w Holandii?

  W przypadku posiadania jednego dziecka maksymalna kwota dodatku do zasiłku rodzinnego to €1220 rocznie. W przypadku dwójki dzieci to €2226 a trójki €3323. W większości przypadków Kindgebonden budget wypłacany jest automatycznie, czyli bez konieczności wnioskowania.

  Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na większe wsparcie finansowe, bo aż €375, czyli €3285 rocznie, w przypadku dwójki dzieci to €467 miesięcznie i €5604 rocznie.

  Rodzinne w Holandii a 500 plus

  Prawo unijne ma jasno określone przepisy dotyczące zasiłków rodzinnych przeznaczonych dla podatników. Można pobierać tylko jedno takie świadczenie – tak więc jeżeli pobieramy 500 plus w Polsce, nie zostanie nam wypłacone rodzinne na dziecko w Holandii.

  Ważne jest jednak to, że mieszkając w Holandii w dalszym ciągu przysługuje nam prawo do Kinderbijslag, nawet jeżeli go nie pobieramy. Ma to spore znaczenie, ponieważ inaczej traktowany jest dodatek na dziecko Kindgebonden budget – możemy o niego wnioskować nawet jeśli zdecydowaliśmy się otrzymywać w Polsce 500 plus. W sytuacji jeżeli jego wysokość okaże się wyższa niż równowartość 500 plus, rodzic składający wniosek dostanie wyrównanie tej kwoty. Będzie to tak zwany dodatek dyferencyjny.

  Rodzinne na dziecko w Holandii — inny adres zameldowania

  Aby przyznać rodzinne z Holandii, konieczne jest zamieszkiwanie dziecka i rodzica pod tym samym adresem, jednak zakład holenderskich ubezpieczeń społecznych przewiduje pewne ustępstwa w tym zakresie. W przypadku gdy dziecko nie jest zameldowane w tym samym miejscu co osoba składająca wniosek o rodzinne, należy udowodnić, że pełna kwota zasiłku przekazywana jest na jego potrzeby. W tym celu musimy dokładnie udokumentować, że wszystkie pieniądze przekazujemy na dziecko. Można tego dokonać, przedstawiając odpowiednie druki w postaci wyciągu z konta z potwierdzeniem wykonywania przelewów lub faktur i paragonów za zakup rzeczy dla dziecka.

  Zasiłek rodzinny na dziecko Holandia 2022 – jakie dokumenty?

  Jeśli pracujesz w Holandii i chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w Holandii dla Polaków, powinieneś przygotować odpowiednie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny. Chodzi przede wszystkim o:

  • dokument potwierdzający Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajdujące się w Holandii;
  • zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku rodzinnego / 500+ w Polsce;
  • europejski akt urodzenia dziecka

  Pamiętaj też, że niezbędne jest, by dziecko, na które chcesz otrzymać zasiłek, pozostawało na Twoim wyłącznym utrzymaniu.

  Kinderbijslag – co jeszcze może Ci się przydać?

  Oprócz powyższych dokumentów możesz dołączyć również inne zaświadczenia i informacje, które przyśpieszą proces wydania decyzji:

  • potwierdzenie przelewów wysyłanych z Holandii na konto opiekuna dziecka w Polsce (min. €416 miesięcznie),
  • numer BSN dawniej Sofii,
  • adres zamieszkania,
  • adres pracodawcy
  • informacja z OPS w Polsce,
  • zaświadczenie o wspólnym meldunku,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Holandii,
  • zaświadczenie o nauce dziecka,

  Chcesz bezstresowo i szybko uzyskać holenderski zasiłek rodzinny Kinderbijslag wraz z dodatkiem Kindgebonden budget? Skorzystaj z usług BorsukPodatki.pl i uzyskaj pomoc finansową od holenderskiego rządu.

  Rodzinne w Holandii – terminy wypłat

  Zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany na bieżąco (z dołu), a co więcej w momencie wnioskowania możesz otrzymać wyrównanie do jednego roku wstecz. Liczy się data złożenia wniosku.

  • Początek kwietnia, płatność za 1 kwartał bieżącego roku,
  • Początek lipca, płatność za 2 kwartał bieżącego roku,
  • Początek października, płatność za 3 kwartał bieżącego roku,
  • Początek stycznia przyszłego roku, płatność za 4 kwartał bieżącego roku.

  W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami i skorzystaj z usług profesjonalistów! Z pomocą naszego biura podatkowego szybko i sprawnie załatwisz wszystkie formalności niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego w Holandii dla Polaków. Cały proces odbywać się będzie drogą elektroniczną, dzięki czemu wszystko przebiegać będzie gładko i szybko. Skontaktujemy się w Twoim imieniu z Sociale Verzekeringsbank i załatwimy z tą instytucją wszystkie niezbędne zagadnienia. Jeżeli masz dziecko poniżej 18 roku życia i pracujesz w Holandii, masz prawdopodobnie prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny. Skontaktuj się z nami – Borsuk Podatki.

  Przeczytaj również

  Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

   Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności