Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Holandia to kraj niezwykle popularny wśród polskich pracowników nie tylko z powodu konkurencyjnych stawek, ale również szeregu dodatków i benefitów przewidzianych dla osób, które znalazły legalne zatrudnienie. Wartym uwagi jest Kinderbijslag, czyli holenderski zasiłek rodzinny. Dowiedz się więcej o tej formie pomocy.

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności

  Kinderbijslag co to?

  Kinderbijslag jest zasiłkiem przyznawanym rodzinom, które wychowują dzieci i pracują na terenie Holandii na podstawie legalnego zatrudnienia. Co ciekawe, zasiłek mogą otrzymać zarówno Holendrzy, jak i obcokrajowcy. Ważne jest jedynie to, by występowało zatrudnienie na terenie Niderlandów. Celem tego prorodzinnego programu jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci i pokrycie związanych z tym kosztów. Pieniądze można więc przeznaczyć na kupno ubrań, materiałów dydaktycznych, zapewnienie wypoczynku lub zajęcia dodatkowe. Wnioskodawca może pobierać go do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

  Zgodnie z przepisami Kinderbijslag jest przyznawany:

  • rodzicom biologicznym,
  • opiekunom prawnym adoptowanych dzieci,
  • rodzinom zastępczym,
  • opiekunom i rodzicom pasierbów oraz dzieci wychowywanych jak własne.

  Ile wynosi zasiłek rodzinny w Holandii?

  Instytucją, która zajmuje się przyznawaniem oraz wypłacaniem zasiłku dla Polaków, pracujących w Holandii jest SVB. To właśnie tam powinieneś skierować dokumenty aplikacyjne. Ile wynosi rodzinne w Holandii w 2023 roku? Obecnie stawki zasiłku prezentują się następująco:

  • dzieci do 6 lat – 269,76 euro,
  • dzieci od 6 do 12 lat – 327,56 euro,
  • dzieci od 12 do 18 lat – 385,37 euro.

  Wymienione kwoty są wypłacane kwartalnie, a nie co miesiąc. Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka, co z całą pewnością jest dla wszystkich zrozumiałe, ponieważ każdy rodzic wie, że potrzeby pociech rosną z roku na rok.

  Zwrot podatku z Holandii razem z Borsuk Podatki? Zobacz naszą ofertę.

  Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości przy wysokich kosztach opieki

  Kinderbijslag w Holandii w określonych przypadkach może występować w podwójnej wysokości. Starać się o niego mogą osoby ponoszące wysokie koszty utrzymania dziecka. Jeżeli mieszka ono w domu rodzinnym, ale potrzebuje szczególnej opieki, spowodowanej chorobą lub schorzeniem można zgłosić się do Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) o zaświadczenie pozwalające uzyskać dodatkowe środki z tytułu świadczenia rodzinnego.

  W celu otrzymania dodatku na dziecko wymagające dodatkowej opieki należy wypełnić formularz, w którym konieczne jest zawarcie informacji na temat choroby i warunków mieszkaniowych dziecka. Podczas rozpatrywania wniosku CIZ koncentruje się na 10 głównych zagadnieniach, przyznając za każde określoną liczbę punktów – ich suma decyduje o tym, czy orzeczenie jest pozytywne, czy też negatywne. Może być do tego konieczna także opinia osób trzecich zaangażowanych w opiekę dziecka, takich jak opiekun czy lekarz specjalista.

  Zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości dla dziecka mieszkającego poza domem rodzinnym

  Mamy możliwość otrzymywać zasiłek na dzieci w Holandii w podwójnej wysokości także w przypadku gdy dziecko mieszka poza domem rodzinnym. Może tak być w przypadku pobierania nauki na uczelni znajdującej się daleko od domu rodzinnego – w takim przypadku suma wizyt u dziecka nie może przekraczać wyznaczonej ilości (mniej niż 46 dni na kwartał) oraz koszt utrzymania takiego pobytu wynosi co najmniej 1 167 euro na kwartał.

  Jest to możliwe także w przypadku, gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. Dotyczy to również pobytu w szpitalu przez ponad 6 miesięcy lub sytuacji, kiedy od początku wiadomo, że taki pobyt wydłuży się przynajmniej do 6 miesięcy – w takiej sytuacji można uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego o podwyższonej wartości.

  Co to jest Kindgebonden budget?

  Kindgebonden budget to comiesięczny dodatek do zasiłku rodzinnego, którego kwota uzależniona jest od dochodów osiąganych przez rodziców/opiekunów dziecka. Kindgebonden budget może być wypłacany miesięcznie przez holenderski urząd skarbowy lub wraz z zasiłkiem rodzinnym Kinderbijslag jako jedna większa kwota.

  Ile wynosi dodatek do rodzinnego w Holandii?

  W przypadku posiadania jednego dziecka maksymalna kwota dodatku do zasiłku rodzinnego to €1220 rocznie. W przypadku dwójki dzieci to €2226 a trójki €3323. W większości przypadków Kindgebonden budget wypłacany jest automatycznie, czyli bez konieczności wnioskowania.

  Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą liczyć na większe wsparcie finansowe, bo aż €375, czyli €3285 rocznie, w przypadku dwójki dzieci to €467 miesięcznie i €5604 rocznie.

  Rodzinne w Holandii a 500 plus

  Prawo unijne ma jasno określone przepisy dotyczące zasiłków rodzinnych przeznaczonych dla podatników. Można pobierać tylko jedno takie świadczenie – tak więc jeżeli pobieramy 500 plus w Polsce, nie zostanie nam wypłacone rodzinne na dziecko w Holandii.

  Każda osoba zatrudniona legalnie w Holandii ma prawo do zasiłku rodzinnego (Kinderbijslag). Komplikacje zaczynają się w momencie gdy posiadamy również prawo do zasiłku rodzinnego w kraju zamieszkania ( kraju pochodzenia np. Polsce). W takim przypadku świadczenie rodzinne możemy otrzymać tylko z jednego kraju, z drugiego otrzymamy wypłatę różnicy czyli tzw. zasiłek dyferencyjny. Dodatkowo pracując w Holandi mamy prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, który nazywa się Kindgebonden budget.

  Rodzinne na dziecko w Holandii — inny adres zameldowania

  Aby przyznać rodzinne z Holandii, konieczne jest zamieszkiwanie dziecka i rodzica pod tym samym adresem, jednak zakład holenderskich ubezpieczeń społecznych przewiduje pewne ustępstwa w tym zakresie. W przypadku gdy dziecko nie jest zameldowane w tym samym miejscu co osoba składająca wniosek o rodzinne, należy udowodnić, że pełna kwota zasiłku przekazywana jest na jego potrzeby. W tym celu musimy dokładnie udokumentować, że wszystkie pieniądze przekazujemy na dziecko. Można tego dokonać, przedstawiając odpowiednie druki w postaci wyciągu z konta z potwierdzeniem wykonywania przelewów lub faktur i paragonów za zakup rzeczy dla dziecka.

  Zasiłek rodzinny na dziecko Holandia 2023 – jakie dokumenty?

  Jeśli pracujesz w Holandii i chcesz ubiegać się o zasiłek rodzinny w Holandii dla Polaków, powinieneś przygotować odpowiednie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny. Chodzi przede wszystkim o:

  • dokument potwierdzający Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajdujące się w Holandii;
  • zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu zasiłku rodzinnego / 500+ w Polsce;
  • europejski akt urodzenia dziecka

  Kinderbijslag – ankieta osobowa
  Rodo


  Dodatkowe dokumenty, które mogą przyśpieszyć uzyskanie kinderbijslag

  Pamiętaj też, że niezbędne jest, by dziecko, na które chcesz otrzymać zasiłek, pozostawało na Twoim wyłącznym utrzymaniu.
  Oprócz powyższych dokumentów możesz dołączyć również inne zaświadczenia i informacje, które przyśpieszą proces wydania decyzji:

  • potwierdzenie przelewów wysyłanych z Holandii na konto opiekuna dziecka w Polsce (min. €488 kwartalnie),
  • numer BSN dawniej Sofii,
  • adres zamieszkania,
  • adres pracodawcy
  • zaświadczenie z właściwej instytucji dotyczące pobierania / niepobierania zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie o wspólnym meldunku,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Holandii,
  • zaświadczenie o nauce dziecka,

  Chcesz bezstresowo i szybko uzyskać holenderski zasiłek rodzinny Kinderbijslag wraz z dodatkiem Kindgebonden budget? Skorzystaj z usług BorsukPodatki.pl i uzyskaj pomoc finansową od holenderskiego rządu.

  Rodzinne w Holandii – terminy wypłat

  Zasiłek rodzinny w Holandii jest wypłacany na bieżąco (z dołu), a co więcej w momencie wnioskowania możesz otrzymać wyrównanie do jednego roku wstecz. Liczy się data złożenia wniosku.

  • Początek kwietnia, płatność za 1 kwartał bieżącego roku,
  • Początek lipca, płatność za 2 kwartał bieżącego roku,
  • Początek października, płatność za 3 kwartał bieżącego roku,
  • Początek stycznia przyszłego roku, płatność za 4 kwartał bieżącego roku.

  W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami i skorzystaj z usług profesjonalistów! Z pomocą naszego biura podatkowego szybko i sprawnie załatwisz wszystkie formalności niezbędne do uzyskania zasiłku rodzinnego w Holandii dla Polaków. Cały proces odbywać się będzie drogą elektroniczną, dzięki czemu wszystko przebiegać będzie gładko i szybko. Skontaktujemy się w Twoim imieniu z Sociale Verzekeringsbank i załatwimy z tą instytucją wszystkie niezbędne zagadnienia. Jeżeli masz dziecko poniżej 18 roku życia i pracujesz w Holandii, masz prawdopodobnie prawo ubiegać się o zasiłek rodzinny. Skontaktuj się z nami – Borsuk Podatki.

  Przeczytaj również

  Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

   Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności