Rozliczenie Gewerbe w Polsce – jak załatwić formalności, prowadząc niemiecką firmę?

Rozliczenie Gewerbe w Polsce – jak załatwić formalności, prowadząc niemiecką firmę?

W ostatnich latach coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie działalności w Niemczech, korzystając z formy prawnej znanej jako Gewerbe. Jest to atrakcyjna opcja ze względu na liczne korzyści, takie jak uproszczone procedury założenia firmy czy korzystne regulacje podatkowe. W tym wpisie przybliżymy podstawowe aspekty Gewerbe i omówimy, jak prawidłowo rozliczyć tę działalność w Polsce – zapraszamy!

Czym jest Gewerbe w Niemczech?

Gewerbe to niemiecki odpowiednik jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla polskich przedsiębiorców jest to często pierwszy krok w rozpoczęciu biznesu na rynku niemieckim. Dzięki relatywnie niskim kosztom startu i uproszczonej biurokracji Gewerbe jest popularnym wyborem. Polski przedsiębiorca po rejestracji Gewerbe w Niemczech zyskuje dostęp do szerokiego rynku i możliwość korzystania z europejskiego obszaru gospodarczego.

Rejestracja Gewerbe w Niemczech wymaga posiadania adresu zameldowania lub lokalizacji firmy na terenie tego kraju. Istnieje jednak możliwość założenia działalności gospodarczej również bez zameldowania, nawet jeżeli na co dzień mieszkamy w Polsce. W takiej sytuacji konieczne jest odwiedzenie odpowiedniego urzędu – zależnie od regionu Niemiec, odpowiedzialność za rejestrację może spoczywać na różnych instytucjach, takich jak Gewerbeamt lub Ordnungsamt. To dobra opcja dla osób planujących świadczenie usług na terenie Niemiec – otrzymujemy znacznie więcej przywilejów niż w przypadki posiadania wyłącznie polskiej firmy.

Wszystkie aspekty prowadzenia działalności w Niemczech reguluje odpowiednia ustawa, tzw. Gewerbeordnung. To z tego dokumentu dowiadujemy się, jak wygląda rozliczenie Gewerby zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Kto jest zobowiązany do złożenia rocznej deklaracji podatkowej w Niemczech?

W Niemczech zasady dotyczące składania rocznych deklaracji podatkowych różnią się w zależności od sytuacji podatnika. Wśród tych, którzy są zobligowani do dokonania tego obowiązku, znajdują się przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym właściciele Gewerbe. To oznacza, że jeśli prowadzisz tego typu działalność, musisz każdego roku składać deklarację podatkową w Niemczech.

Obowiązek ten dotyczy również osób, które pracują na etacie u więcej niż jednego pracodawcy. Ponadto, osoby, które w ciągu roku podatkowego otrzymały dochody wolne od podatku (np. świadczenia chorobowe czy rodzicielskie) przekraczające kwotę 410 euro, również muszą się rozliczyć. Kolejnym istotnym aspektem jest klasa podatkowa, którą posiada pracownik, gdyż ma ona wpływ na obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym.

Firmę kwalifikuje się jako Gewerbe, jeśli w danym roku podatkowym jej przychody nie przekroczyły 17 500 euro, a przewidywane dochody na następny rok nie będą wyższe niż 50 000 euro. Ważne jest podkreślenie, że wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy ich przychody przekroczyły próg wolny od podatku, czy nie osiągnęli żadnych dochodów, a nawet jeśli zanotowali straty, są zobowiązani do dokonania rozliczenia podatkowego.

Sprawdź, Ile jest czasu na rozliczenie podatku z Niemiec

Rozliczanie Gewerbe w Polsce – kiedy należy złożyć deklarację w polskim urzędzie?

Prowadzenie Gewerbe w Niemczech wiąże się z obowiązkami podatkowymi także w Polsce. Zasadniczo, dochody uzyskane z tej działalności podlegają opodatkowaniu w Polsce, jeśli przedsiębiorca jest tu rezydentem podatkowym. Oznacza to, że polscy przedsiębiorcy muszą odpowiednio wykazać swoje dochody w zeznaniach podatkowych składanych w Polsce.

W przypadku gdy przedsiębiorca osiąga dochody z działalności gospodarczej poza granicami Polski, a równocześnie uzyskuje przychody w Polsce opodatkowane według skali podatkowej, powinien uwzględnić swoje dochody zagraniczne w deklaracji PIT-36/ZG. Chociaż od tych dochodów zagranicznych nie nalicza się polskiego podatku, są one brane pod uwagę przy ustalaniu stopy procentowej dla obliczenia podatku w Polsce.

Natomiast, jeśli przedsiębiorca otrzymuje dochody z zagranicznej działalności, a w Polsce jego dochody pochodzą wyłącznie z podatku liniowego lub ryczałtu, to w polskim rozliczeniu PIT nie powinien uwzględniać przychodów zagranicznych. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca w danym roku w Polsce nie uzyskał żadnych dochodów, nie jest zobowiązany do składania rocznego PIT w Polsce.

Gewerbe – rozliczenie roczne w Polsce

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, osoby mieszkające w Polsce i osiągające dochody z działalności prowadzonej w Niemczech mogą korzystać z metody wyłączenia z progresją. Ta metoda pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania, gdyż dochody z zagranicy są zwolnione z opodatkowania w Polsce, jednak wpływają na wysokość stawki podatkowej stosowanej do dochodów krajowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Dodatek na dziecko w Niemczech Kinderzuschlag – wszystkie najważniejsze informacje

Rozliczając się w Polsce według tej metody, należy zacząć od dodania dochodów uzyskanych w Polsce do dochodów z zagranicy. Następnie oblicza się, jaki byłby podatek od sumy tych dochodów, gdyby wszystkie były opodatkowane według polskiej skali podatkowej.

Uzyskany w ten sposób podatek dzieli się przez całkowitą sumę dochodów (polskich i zagranicznych), a wynik mnoży się przez 100 i zaokrągla do dwóch miejsc po przecinku. Tak uzyskuje się rzeczywistą stopę procentową podatku.

Ostatnim krokiem jest zastosowanie obliczonej stopy procentowej do dochodów osiągniętych w Polsce (po ich zaokrągleniu) w celu ustalenia kwoty podatku należnego w Polsce. Ta metoda umożliwia właściwe rozliczenie się z polskim urzędem skarbowym, uwzględniając dochody zarówno krajowe, jak i zagraniczne, co zapobiega podwójnemu opodatkowaniu.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia się z niemieckiej działalności?

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się z niemieckiej działalności, w tym Gewerbe, mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika, jednak istnieje zestaw podstawowych dokumentów, które są wymagane w większości przypadków. Poniżej przedstawiam listę dokumentów, które mogą być potrzebne do prawidłowego rozliczenia podatkowego w Niemczech:

  • zaświadczenie z urzędu EU/EWR – dokument poświadczający osiągane dochody za granicą Niemiec, np. w Polsce – niezbędne do udokumentowania dochodu,
  • zaświadczenie o zameldowaniu – jeśli byłeś zameldowany w Niemczech, musisz przedłożyć zaświadczenie o zameldowaniu,
  • Elektronische Lohnsteuerbescheinigung – niemiecka karta podatkowa, dokumentująca dochód z Niemiec,
  • dokumenty potwierdzające inne dochody z terenu Niemiec – jeśli osiągnąłeś dochody poza Niemcami w roku, którego dotyczy rozliczenie, należy podać kraj i dochód brutto oraz dołączyć odpowiednie dokumenty,
  • dowód tożsamości – w przypadku rozliczania się wspólnie, należy dołączyć także dowód tożsamości współmałżonka,
  • akty urodzenia dzieci – jeśli wychowujesz dzieci do 18. roku życia, dołącz akt urodzenia każdego z dzieci w celu uzyskania ulgi,
  • zaświadczenia o nauce dzieci – w przypadku pełnoletnich dzieci uczących się, należy dołączyć zaświadczenie o nauce,
  • potwierdzenie rachunku bankowego w Polsce – dla bezpieczeństwa wymagane jest druk z potwierdzeniem rachunku bankowego w Polsce, aby mieć pewność, że podane konto jest prawidłowe.

Warto pamiętać, że w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika, niemiecki urząd skarbowy może wymagać dodatkowych dokumentów. Dlatego zaleca się konsultację z doradcą podatkowym lub biurem rachunkowym specjalizującym się w rozliczeniach międzynarodowych, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty są kompletne i prawidłowo przygotowane.

Pamiętaj, że prawidłowe rozliczenie Gewerbe w Polsce wymaga zrozumienia polskich przepisów podatkowych i ich stosowania do specyfiki działalności w Niemczech. Ustalanie statusu rezydencji podatkowej, rozumienie, jakie dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce, i skrupulatne prowadzenie dokumentacji to klucz do uniknięcia problemów z urzędem skarbowym. Nie zapomnij także o możliwości skorzystania z różnych ulg podatkowych, które mogą znacząco obniżyć Twoje obciążenie podatkowe. Jeżeli nie czujesz się na siłach, zgłoś się do naszego biura podatkowego Borsuk Podatki – załatwimy za Cienie wszelkie formalności związane z polskim urzędem, a także odzyskamy zwrot podatku z Niemiec!

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności