Jakie są zasady przyznawania Arbeitslosengeld? Dowiedź się wszystkiego o zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech!

Jakie są zasady przyznawania Arbeitslosengeld? Dowiedz się wszystkiego o zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech!

Arbeitslosengeld, czyli zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech, jest istotnym wsparciem finansowym dla osób, które straciły pracę. W tym artykule omówimy różne aspekty tego świadczenia, uwzględniając warunki jego przyznawania, wysokość świadczeń oraz dodatkowe informacje, które mogą być przydatne dla osób szukających wsparcia w Niemczech.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – komu przysługuje?

Arbeitslosengeld jest niemieckim zasiłkiem dla osób, które straciły pracę, przeznaczonym dla tych, którzy przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat pracowali w krajach Unii Europejskiej, a ich ostatnie miejsce pracy było w Niemczech. 

Jego głównym celem jest pomoc w pokonaniu trudności finansowych w okresie poszukiwania nowego zatrudnienia. Świadczenie to jest wypłacane przez okres od trzech do dwudziestu czterech miesięcy, w zależności od długości okresu zatrudnienia i wieku osoby ubiegającej się o świadczenie. Przyznawane jest niezależnie od posiadanych oszczędności i majątku, a wiek osoby ubiegającej się nie może przekraczać 65 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych Niemcy – warunki przyznania Arbeitslosengeld

Nie każda osoba, która traci pracę w Niemczech, automatycznie kwalifikuje się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Zgodnie z informacjami Federalnej Agencji Pracy, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

 • osoba nie jest zatrudniona, ale jest zdolna do podjęcia zatrudnienia na co najmniej 15 godzin tygodniowo, które podlega ubezpieczeniu,
 • osoba zgłosiła się jako bezrobotna za pośrednictwem internetu lub osobiście w Agencji Pracy,
 • osoba aktywnie poszukuje zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu i współpracuje w tym zakresie z Agencją Pracy,
 • wymagany okres ubezpieczenia został spełniony – osoba ubiegająca się o zasiłek była ubezpieczona przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu 30 miesięcy przed utratą zatrudnienia.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS), osoba uznawana jest za bezrobotną i ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli pracuje na boku mniej niż 15 godzin tygodniowo. Otrzymywane dochody, po odliczeniu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku, są doliczane do zasiłku dla bezrobotnych.

Od 1 stycznia 2022 roku można zarejestrować się na bezrobociu online lub osobiście w urzędzie pracy.

Arbeitslosengeld – jak złożyć wniosek?

Aby ubiegać się o niemiecki zasiłek dla bezrobotnych, czyli Arbeitslosengeld, należy odwiedzić lokalny urząd pracy (Bundesagentur für Arbeit) i przedłożyć wymagane dokumenty potwierdzające nasze uprawnienia do świadczenia. Najlepiej zrobić to jednocześnie z rejestracją jako osoba bezrobotna.

Do zgłoszenia w niemieckim urzędzie pracy w celu ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest przedstawienie kilku ważnych dokumentów. Wymagane są:

 • ważny dowód osobisty z adresem zameldowania lub aktualne zezwolenie na pobyt,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu, znane jako Arbeitsbescheinigung, które wypełnia pracodawca.

Urząd pracy może również zażądać dodatkowych dokumentów, takich jak:

 • dokumentacja zwolnienia z pracy lub umowa o pracę na czas określony,
 • dowody otrzymania wcześniejszych zasiłków dla bezrobotnych (jeśli to ma zastosowanie),
 • potwierdzenie opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie od bezrobocia,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłku chorobowego,
 • dowody na dodatkowy dochód.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – ile wynosi?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Niemczech zależy od wielu czynników i jest obliczana indywidualnie. Podstawą jest zawsze wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy. Uwzględniane są tylko zarobki, które podlegały składkom na ubezpieczenie dla bezrobotnych i zostały rozliczone w momencie zakończenia zatrudnienia. 

Poprzez podzielenie tej kwoty przez 365, oblicza się dziennie wynagrodzenie, które nazywa się wynagrodzeniem bazowym. Od tej kwoty odejmowane są podatek dochodowy, ewentualnie dodatkowy podatek solidarnościowy oraz ryczałt na ubezpieczenie społeczne w wysokości około 20 procent. W ten sposób otrzymuje się wynagrodzenie dziennie, które służy dopiero do obliczania wysokości świadczeń.

Z tej otrzymanej kwoty 60 procent będzie stanowić kwotę zasiłku dla bezrobotnych, którą otrzymujesz każdego dnia. Świadczenie wzrasta do 67 procent, jeśli Ty lub Twój małżonek/partner życiowy macie przynajmniej jedno dziecko.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Teilzeit – praca na pół etatu w Niemczech. Co to jest i na czym polega?

Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, ile wyniesie Twój zasiłek dla bezrobotnych, skorzystaj ze specjalnego kalkulatora dostępnego online na stronie internetowej Niemieckiej Federalnej Agencji Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech – jak długo przysługuje?

Okres wypłacania zasiłku Arbeitslosengeld zależy od czasu, przez jaki opłacaliśmy składki na ubezpieczenie przeciwko bezrobociu, które były potrącane z naszej pensji. Tak więc kluczową rolę odgrywa tu długość naszego stażu – im dłużej pracowaliśmy, zanim nastąpiło zwolnienie, tym dłużej wypłacany nam będzie zasiłek dla bezrobotnych. Decyduje również wiek osoby starającej się o świadczenie. 

 • Jeśli składki były płacone przez łączny okres dwunastu miesięcy – przysługuje 6 miesięcy zasiłku.
 • W przypadku opłacenia składek przez 24 miesiące – przysługuje 12 miesięcy zasiłku.
 • Gdy składki były opłacane przez 30 miesięcy i pracownik ma minimum 50 lat – przysługuje 15 miesięcy zasiłku.
 • Jeżeli składki były opłacane przez 36 miesięcy i pracownik ma co najmniej 55 lat – przysługuje 18 miesięcy zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech dla Polaków – czy należy się świadczenie Arbeitslosengeld?

Polscy pracownicy, którzy pracują w Niemczech, podlegają takim samym zasadom jak obywatele tego kraju, dlatego również mają pełne prawo ubiegać się o niemiecki zasiłek dla bezrobotnych. Obowiązują takie same kwoty i warunki – jeżeli odprowadzano składki zgodnie z zawartą umową o pracę, to otrzymamy Arbeitslosengeld.

Wątpliwości budzić może inna sprawa – po zakończeniu zatrudnienia w Niemczech powrót do Polski w celu znalezienia pracy. Czy w takiej sytuacji w dalszym ciągu wypłacany będzie zasiłek dla bezrobotnych? Tak, można kontynuować pobieranie Arbeitslosengeld, ale niezbędne będzie odwiedzenie urzędu pracy i złożenie wniosku na formularzu U2. W dalszym ciągu podlegamy jednak przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie.

Zasiłek dla bezrobotnych Niemcy – czy jest opodatkowany?

Arbeitslosengeld w niemieckim prawie podatkowym jest traktowane na specjalnych zasadach. Zgodnie z § 3 Nr.2 Ustawy o Podatku Dochodowym (Einkommensteuergesetz – EStG), zasiłek ten jest zwolniony z podatku, lecz podlega tzw. progresji podatkowej.

Co to oznacza? Jeśli pobierający Arbeitslosengeld nie uzyskuje żadnych innych dochodów, nie jest zobowiązana do płacenia podatku dochodowego, ponieważ zasiłek ten jest wolny od podatku. Jednakże, jeśli ta osoba uzyskuje inne opodatkowane dochody, przy obliczaniu stawki podatkowej na te dochody, należy doliczyć kwotę otrzymaną z zasiłku dla bezrobotnych.

W związku z tym, podczas składania rocznej deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym (Finanzamt) w Niemczech, konieczne jest uwzględnienie wszystkich otrzymanych świadczeń i zasiłków, w tym Arbeitslosengeld. Chociaż zasiłek dla bezrobotnych sam w sobie nie podlega opodatkowaniu, jest brany pod uwagę przy ustalaniu stopnia progresji podatkowej. To oznacza, że otrzymywanie Arbeitslosengeld może wpłynąć na zwiększenie stawki podatkowej dla innych dochodów, co może skutkować wyższym ich opodatkowaniem, niż gdyby zasiłek ten nie był otrzymywany. Jeśli nie masz pewności, jak złożyć deklarację podczas pobierania zasiłku, skontaktuj się z doradcami w naszym biurze podatkowym. Podpowiemy w każdej sprawie związanej z zagranicznymi rozliczeniami i pomożemy uzyskać Ci najwyższy możliwy zwrot podatku z Niemiec – zapraszamy!

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności