Jaki obowiązuje VAT w Austrii w 2024 roku? Prezentujemy stawki i najważniejsze informacje!

Jaki obowiązuje VAT w Austrii w 2024 roku? Prezentujemy stawki i najważniejsze informacje!

VAT, czyli podatek od wartości dodanej, to kluczowy element systemu podatkowego w Austrii. Jest to podatek pośredni, który jest naliczany na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów i usług. W Austrii tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, VAT ma istotne znaczenie zarówno dla budżetu państwa, jak i dla funkcjonowania rynku wewnętrznego. W dzisiejszym wpisie prezentujemy aktualnie obowiązujące stawki i przybliżamy zasady działania tego podatku w Austrii – zapraszamy!

Czym jest podatek VAT w Austrii?

Podatek VAT w Austrii, znany jako Umsatzsteuer (UST) lub Mehrwertsteuer (MwSt), to podatek od wartości dodanej, który jest kluczowym elementem systemu podatkowego tego kraju. Jest to rodzaj podatku pośredniego, który jest naliczany na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów oraz świadczenia usług. VAT jest pobierany przez przedsiębiorstwa od konsumentów końcowych i przekazywany do urzędu skarbowego, a jego wartość jest zależna od ceny produktu lub usługi oraz obowiązującej stawki podatkowej.

Podatek VAT ma na celu generowanie przychodów dla budżetu państwa, a jednocześnie ma wpływ na ostateczną cenę towarów i usług dla konsumentów. W Austrii podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, obowiązują różne stawki VAT – od podstawowej przez obniżone, aż po stawkę zerową, które są stosowane w zależności od rodzaju towarów i usług. Jest to ważny element polityki podatkowej i fiskalnej, mający wpływ zarówno na gospodarkę, jak i na codzienne życie obywateli.

Podatek VAT w Austrii – jakie stawki obowiązują w 2024 roku?

W Austrii obowiązują różne stawki VAT, w zależności od rodzaju produktów i usług. Podstawowa stawka VAT, wynosząca 20%, jest stosowana do większości towarów i usług oferowanych na rynku. Obejmuje ona szeroki zakres produktów, od elektroniki po odzież, a także większość usług, takich jak te świadczone w sektorze usługowym i gastronomicznym.

Z drugiej strony, istnieją także obniżone stawki VAT, które wynoszą odpowiednio 13% i 10%. 

Stawka 13% jest często stosowana do określonych towarów i usług, takich jak niektóre produkty żywnościowe, rośliny, zwierzęta, bilety na wydarzenia kulturalne czy określone usługi w zakresie turystyki. Natomiast stawka 10% ma zastosowanie do innych kategorii produktów i usług, w tym do większości żywności, książek, czasopism, leków na receptę i 

transportu publicznego.

Oprócz tego, w Austrii istnieje również stawka VAT równa 0%, która ma zastosowanie do określonych rodzajów transakcji, takich jak eksport towarów poza Unię Europejską oraz niektóre usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Stawka ta ma na celu wspieranie międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ułatwienie dostępu do niektórych kluczowych usług.

Podział ten odzwierciedla próbę stworzenia zrównoważonego systemu podatkowego, który jednocześnie zapewnia wsparcie dla niektórych sektorów gospodarki i ułatwia dostęp do podstawowych produktów i usług.

Austria – VAT 13%

W Austrii stawka VAT w wysokości 13% dotyczy specyficznych towarów i usług. Obejmuje ona bilety wstępu na imprezy sportowe i kulturalne, co wspiera rozwój lokalnej kultury i sportu. Podobna stawka jest stosowana do wstępów do parków rozrywki, co przyczynia się do promowania turystyki rodzimej. Ponadto stawka 13% VAT ma zastosowanie do wybranych artykułów rolnych, co stanowi wsparcie dla rolnictwa, oraz do drewna kominkowego, co ma znaczenie w kontekście lokalnego wykorzystania zasobów naturalnych. W przemyśle winiarskim ta stawka dotyczy produkcji wina w gospodarstwach, co wspiera lokalnych producentów. Również kwiaty i rośliny cięte, wykorzystywane do celów dekoracyjnych, podlegają tej obniżonej stawce, co przyczynia się do rozwoju lokalnej branży florystycznej. Wreszcie, stawka ta jest stosowana również do lotów krajowych, co może wpływać na rozwój wewnętrznego transportu lotniczego.

Austria – VAT 10%

W Austrii stawka VAT w wysokości 10% dotyczy szerokiego zakresu towarów i usług, mając na uwadze wsparcie dla codziennego życia obywateli i funkcjonowania gospodarki. Zawiera ona artykuły spożywcze, które są podstawą codziennej diety, jak również jedzenie na wynos, co ma znaczenie w kontekście szybkiego tempa życia. Stawka ta obejmuje także dostawy wody, co jest kluczowe dla podstawowych potrzeb domowych. Produkty farmaceutyczne, ważne dla zdrowia publicznego, również podlegają tej obniżonej stawce.

W zakresie transportu, 10% VAT dotyczy transportu krajowego (z wyłączeniem lotów krajowych), a także międzynarodowego i wewnątrzwspólnotowego transportu drogowego i kolejowego, wspierając tym samym mobilność i wymianę gospodarczą. Kultura i edukacja również korzystają z tej stawki, obejmującej pracę pisarzy i kompozytorów, książki, e-książki, gazety i czasopisma, co sprzyja rozwojowi wiedzy i kultury.

Usługi takie jak telewizja kablowa i licencja telewizyjna także są objęte tą stawką, podobnie jak służby socjalne, które są istotne dla dobra społecznego. Restauracje, z wyjątkiem niektórych napojów, także korzystają z tej obniżonej stawki, co wpływa na gastronomię. Kwiaty cięte i rośliny do produkcji żywności, jak również niektóre artykuły rolne, są objęte 10% VAT, co wspiera rolnictwo i zrównoważony rozwój.

Austria – stawka VAT O%

W Austrii stawka VAT wynosząca 0% stosowana jest w specyficznych sytuacjach, głównie w transakcjach międzynarodowych. Ta stawka dotyczy przede wszystkim eksportu towarów poza teren Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorcy eksportujący towary poza UE mogą konkurować na rynkach międzynarodowych bez dodatkowego obciążenia podatkowego. Stawka 0% ma także zastosowanie w niektórych przypadkach związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi, gdzie tradycyjnie nie stosuje się podatku VAT. Jest to część szerokiej strategii podatkowej mającej na celu wspieranie określonych sektorów gospodarki i ułatwianie międzynarodowej wymiany handlowej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Ile trwa rozliczenie podatku z Austrii?

Kiedy należy zarejestrować się do podatku VAT w Austrii?

Jeżeli zagraniczna firma prowadzi aktywność gospodarczą w Austrii i jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w swoim kraju, musi zarejestrować się do VAT w Austrii niezależnie od wysokości obrotu – próg rejestracyjny wynosi tu zero.

Kiedy musimy zarejestrować się do VAT w Austrii?

 • prowadzimy import do Austrii towarów pochodzących z kraju spoza UE,
 • prowadzimy eksport z Austrii do kraju spoza UE,
 • posiadamy zagraniczną firmę działającą w Austrii,
 • prowadzimy sprzedaż internetową na terenie Unii Europejskiej, 
 • posiadamy stałą siedzibę firmy na terenie Austrii.

Co jest potrzebne do rejestracji do VAT w Austrii?

Niezbędne formularze do rejestracji są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Austrii. Aby zarejestrować zagraniczną firmę i otrzymać austriacki numer VAT, konieczne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • kwestionariusz, który jest podstawą do nadania numeru rejestracyjnego podatnika,
 • oryginalny dokument z podpisami upoważnionych osób w przypadku firm,
 • aktualny odpis z rejestru handlowego,
 • oryginalne zaświadczenie potwierdzające rejestrację jako podatnik VAT w innym kraju.

Jakie są konsekwencje braku rejestracji podatku VAT w Austrii?

Chociaż brak rejestracji do VAT w Austrii nie pociąga za sobą odpowiedzialności karnej skarbowej, może skutkować różnymi konsekwencjami finansowymi i administracyjnymi, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa. Dlatego zaleca się, aby przedsiębiorcy dokonywali rejestracji VAT w odpowiednim czasie, aby uniknąć tych konsekwencji – w razie niedotrzymania terminów należycie wyjaśnić swoje uchybienie w formie pisemnej.

Niezarejestrowanie się do VAT w terminie może skutkować powstaniem zaległości podatkowych oraz naliczeniem kary za spóźnienie, a także naliczeniem odsetek od dnia dokonania obowiązkowej transakcji.

Jeżeli zagraniczna firma nie posiada stałej siedziby znajdującej się na terenie Austrii, powinna złożyć formularz rejestracyjny w Urzędzie Skarbowym Graz-Stadt.

Austriacki numer VAT

Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji przedsiębiorca uzyskuje austriacki numer VAT. Składa się on z 10 lub 11 cyfr i przybiera format 11/222/33333. Jest to ekwiwalent polskiego NIP, używanego do składania deklaracji VAT w Austrii.

Należy również podkreślić, że w Austrii stosuje się Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID Nummer), który jest zbudowany z ośmiu cyfr poprzedzonych literą U. UID Nummer stanowi austriacki odpowiednik europejskiego numeru VAT.

Podatek VAT Austria – jak wygląda rozliczenie?

Firmy, których roczne obroty przekraczają 100 000 euro, zobowiązane są do miesięcznego rozliczania VAT. Natomiast te, których obroty są wyższe niż 30 000 euro, ale nie przekraczają 100 000 euro, muszą składać deklaracje kwartalnie.

W Austrii deklaracje VAT należy składać do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Roczne deklaracje VAT można składać do 30 kwietnia w formie papierowej lub do 30 czerwca w formie elektronicznej. Dla przedsiębiorców niezbędna jest znajomość przepisów i dokładne rozliczanie się z tego podatku, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ich działalności gospodarczej w Austrii.

W tym kontekście korzystanie z usług profesjonalnego wsparcia może być nieocenione. Biuro rachunkowe Borsuk Podatki nie tylko pomoże w prawidłowym zrozumieniu i stosowaniu obowiązujących stawek VAT, ale również może być kluczowe w procesie ubiegania się o zwrot podatku z Austrii. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości lokalnych przepisów przedsiębiorcy mogą uniknąć błędów i maksymalizować swoje korzyści finansowe. Profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie VAT to nie tylko oszczędność czasu, ale również gwarancja, że wszystkie procedury podatkowe są przeprowadzane zgodnie z prawem, co jest niezmiernie ważne w skomplikowanym środowisku podatkowym, jakim jest Austria.

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności