Ile wynosi opłata telewizyjno-radiowa w Niemczech? Sprawdź, czy musisz płacić Rundfunkbeitrag

Ile wynosi opłata telewizyjno-radiowa w Niemczech? Sprawdź, czy musisz płacić Rundfunkbeitrag

W Niemczech, opłata telewizyjno-radiowa, znana jako Rundfunkbeitrag, stanowi istotny element finansowania publicznych mediów. Każde gospodarstwo domowe zobowiązane jest do jej uiszczania, niezależnie od tego, czy posiada odbiornik telewizyjny, czy radiowy. Ta forma abonamentu zapewnia niezależność finansową stacji publicznych, takich jak ARD, ZDF i Deutschlandradio, od wpływów politycznych i komercyjnych. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, ile wynosi opłata i czy będziesz musiał płacić za swój telewizor i radio – zapraszamy!

Jak działa abonament telewizyjny w Niemczech?

W 2013 roku w Niemczech wprowadzono nowy system abonamentu radiowo-telewizyjnego, który zastąpił wcześniejszą opłatę GEZ. Główną różnicą w stosunku do poprzedniego systemu jest to, że nowy abonament obowiązuje każde gospodarstwo domowe w Niemczech, niezależnie od tego, czy w domu znajduje się telewizor, czy radioodbiornik. Celem tego rozwiązania jest zapewnienie funduszy na działalność publicznych stacji radiowych i telewizyjnych w Niemczech.

Opłatę za abonament można regulować różnymi metodami. Możliwe jest dokonywanie płatności co kwartał, ale istnieje także opcja uiszczenia opłat za pół roku lub cały rok z góry. Co do zasady, płatności dokonuje się za pośrednictwem systemu SEPA, który umożliwia stałe zlecenia płatnicze, lub poprzez tradycyjny przelew bankowy. Dla osób posiadających konta bankowe nie przewiduje się możliwości płatności gotówką. Wprowadzenie tego systemu ma na celu uproszczenie procesu płatności i zapewnienie ciągłego wsparcia dla niemieckich mediów publicznych.

Ile wynosi abonament telewizyjno radiowy w Niemczech w 2024 roku?

W 2024 roku, każde gospodarstwo domowe w Niemczech jest zobowiązane do opłat za nadawanie programów w wysokości 18,36 euro miesięcznie. Ta kwota przekłada się na 55,08 euro na kwartał, co daje roczny koszt abonamentu wynoszący 220,32 euro. Od sierpnia 2021 roku, kiedy wprowadzono tę stawkę, nie nastąpiły zmiany w wysokości opłaty. Jednakże nie jest jeszcze jasne, jak będzie kształtowała się wysokość opłaty od 2025 roku. W roku 2022, wpływy ze składek osiągnęły poziom około 8,6 miliarda euro, co podkreśla znaczenie tej opłaty dla finansowania publicznych mediów w Niemczech.

Ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych podwyżek opłaty podejmowane są przez kraje związkowe Niemiec. Muszą one wyrazić zgodę na zmiany, jednak niektóre z nich już teraz wyrażają sprzeciw wobec podwyższenia opłat za nadawanie w kolejnym okresie składkowym.

Zobacz również, kogo dotyczy nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Kto musi płacić abonament radiowo telewizyjny w Niemczech?

W Niemczech obowiązek płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego, znanego jako Rundfunkbeitrag, dotyczy każdego gospodarstwa domowego. Oznacza to, że każda osoba zamieszkująca mieszkanie lub dom w Niemczech, niezależnie od tego, czy posiada odbiornik telewizyjny, czy radiowy, jest zobowiązana do uiszczenia tej opłaty. Jest ona stała dla każdego gospodarstwa domowego i nie zależy od liczby osób w nim mieszkających czy ilości posiadanych odbiorników.

System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić równy dostęp do publicznych mediów dla wszystkich mieszkańców Niemiec, a także, aby utrzymać niezależność finansową niemieckich mediów publicznych. Jest to ważny element systemu mediów publicznych w Niemczech, który umożliwia produkcję i dystrybucję wysokiej jakości treści informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Jak zarejestrować się w systemie abonamentowym Rundfunkbeitrag w Niemczech?

Aby dokonać rejestracji w systemie abonamentowym Rundfunkbeitrag w Niemczech, należy odwiedzić oficjalną stronę internetową – www.rundfunkbeitrag.de. Znajdziemy tam dostępne do wypełnienia formularze online, jak również wnioski do pobrania w formacie PDF. Możemy się tam również wyrejestrować z systemu, na przykład w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Po wypełnieniu odpowiedniego formularza konieczne jest jego wysłanie na adres:

ARD ZDF Deutschlandradio

Beitragsservice

50656 Köln

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba dorosła zamieszkująca w Niemczech powinna dokonać rejestracji w tamtejszym systemie abonamentowym. W rzeczywistości funkcjonuje tu zasada – jedno gospodarstwo domowe to jeden abonament. Oznacza to, że jeśli mieszkasz samodzielnie, konieczne jest, abyś osobiście zarejestrował się w systemie. W przypadku wspólnego zamieszkania z rodziną lub przyjaciółmi wystarczy, że jedna osoba zgłosi się o abonament. Decyzja o tym, kto dokładnie dokona rejestracji i będzie odpowiedzialny za uiszczanie opłat, należy do mieszkańców danego gospodarstwa domowego. Nie ma również znaczenia, jakie powiązania występują pomiędzy współlokatorami – dotyczy to zarówno rodzin, jak i osób niespokrewnionych.

Sprawdź też, jak samemu rozliczyć podatek z Niemiec.

Jakie kary grożą za niepłacenie abonamentu w Niemczech?

Nieuiszczenie opłaty za nadawanie programów w Niemczech, znanej jako Rundfunkbeitrag, może prowadzić do szeregu konsekwencji finansowych i prawnych. Po pierwsze, jeśli opłata nie zostanie zapłacona, otrzymuje się powiadomienie o płatności z dodatkową dopłatą za zwłokę. Dopłata ta wynosi 1% należnej składki, ale nie mniej niż 8 euro. Ważne jest, że nie wysyła się specjalnego przypomnienia o opłacie.

Dłużnik ma miesiąc na uregulowanie zaległości. W przypadku, gdy istnieje uzasadniony powód do nieuiszczenia opłaty, jak na przykład brak obowiązku meldunkowego w określonym czasie, zwolnienie z opłaty za dany okres, nieuwzględnienie ulgi, lub gdy składka została już wcześniej opłacona, można złożyć pisemny sprzeciw wobec zawiadomienia o ocenie.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Dodatek na dziecko w Niemczech Kinderzuschlag – wszystkie najważniejsze informacje

Jeśli płatność nie zostanie dokonana w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia, sprawa może zostać przekazana do organu egzekucyjnego. Na tym etapie nadal istnieje możliwość negocjacji odroczenia płatności lub spłaty zadłużenia w ratach.

Ignorowanie kolejnych wezwań do zapłaty może prowadzić do interwencji komornika i podjęcia dalszych kroków egzekucyjnych, takich jak zajęcie konta bankowego. Takie działania niosą za sobą dodatkowe koszty. W przypadku żądania podania informacji finansowych konieczna jest współpraca. Brak współpracy i odmowa przekazania informacji finansowych mogą skutkować nawet karą pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. Dodatkowo niewywiązywanie się z obowiązku płacenia Rundfunkbeitrag może skutkować negatywnym wpisem w Schufa, czyli niemieckim rejestrze dłużników.

Kto może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacania abonamentu?

W Niemczech istnieją wyraźne przepisy dotyczące zwolnienia z opłat za nadawanie programów, czyli Rundfunkbeitrag. Osoby głuchoniewidome oraz odbiorcy pomocy dla niewidomych mogą być całkowicie zwolnieni z tego obowiązku. Ponadto, mieszkańcy domów opieki, którzy są pod pełną stacjonarną opieką, również nie zapłacą za odbiornik.

Osoby posiadające legitymację osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz tabliczką rejestracyjną RF, kwalifikują się do uiszczenia jedynie obniżonej składki. Regulacja ta dotyczy osób, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniach publicznych, a także osób słabowidzących i słyszących. Do końca roku 2012 osoby te były całkowicie zwolnione z opłaty, jednakże obecnie obowiązuje już tylko obniżona stawka.

Osoby pobierające określone świadczenia socjalne, takie jak podstawowe zabezpieczenie na starość, pomoc społeczna czy zasiłek obywatelski (wcześniej znany jako Arbeitslosengeld II), również mogą uzyskać zwolnienie z opłat za nadawanie. W przypadku małżeństw i zarejestrowanych związków partnerskich, jeśli jeden z partnerów jest zwolniony z opłaty, zwolnienie obowiązuje również drugiego partnera. Warto zaznaczyć, że osoby, które korzystały ze zwolnienia na podstawie otrzymywania zasiłku Arbeitslosengeld II, nie muszą składać nowych wniosków po wprowadzeniu zasiłku obywatelskiego.

Takie regulacje mają na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zabezpieczenie dostępu do mediów publicznych dla wszystkich obywateli, niezależnie od ich sytuacji finansowej czy zdrowotnej.

Przyszłość Rundfunkbeitrag w Niemczech – czy abonament będzie obowiązywał w kolejnych latach?

Dzięki opłacie Rundfunkbeitrag niemieckie media publiczne mogą oferować wysokiej jakości programy informacyjne, kulturalne i rozrywkowe. Finansowanie z abonamentu pozwala na produkcję programów, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w modelu komercyjnym, ze względu na brak reklam i presję ratingową.

W kontekście rosnącej digitalizacji i zmieniających się nawyków odbiorców mediów dyskutuje się o przyszłości opłaty Rundfunkbeitrag. Rozważane są różne modele, w tym bardziej elastyczne sposoby naliczania opłaty, tak aby lepiej odzwierciedlały rzeczywiste użytkowanie mediów przez obywateli.

Na ten moment jednak opłata telewizyjno-radiowa w Niemczech, czyli Rundfunkbeitrag, stanowi kluczowy element utrzymania niezależności i jakości niemieckich mediów publicznych. Decydując się na wyjazd do tego kraju, musimy liczyć się z koniecznością pokrywania składek z tego tytułu.

Czy można odliczyć Rundfunkbeitrag od podatku?

W przypadku większości mieszkańców Niemiec opłata za abonament radiowo-telewizyjny nie kwalifikuje się do odliczeń podatkowych. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. W sytuacji, gdy podatnik utrzymuje tzw. podwójne gospodarstwo domowe, które zostało uznane przez urząd skarbowy, możliwe jest odliczenie opłaty za nadawanie drugiego domu jako kosztu uzyskania przychodu. Dotyczy to na przykład osób, które mają rodzinę w Polsce, a ich miejsce zamieszkania jest utrzymywane tylko ze względów zawodowych. 

W takiej sytuacji opłata ta może być uznana za część kosztów związanych z wyposażeniem pracowniczym i jako taka może być włączona do zeznania podatkowego jako koszt uzyskania przychodu. Nie jest to jednak tak oczywiste dla podatników, dlatego warto zgłosić się do naszego biura rachunkowego. Dzięki usługom firmy BorsukPodatki.pl uzyskasz wysoki zwrot podatku z Niemiec – zapraszamy!

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności