EHIC - europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

EHIC: Ubezpieczenie z Holandii a leczenie w Polsce

Dowiedz się, jak korzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) podczas leczenia w Polsce, gdy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Holandii lub innego kraju UE/EOG. W tym artykule znajdziesz praktyczne informacje i porady dotyczące korzystania z EHIC w Polsce.

Co to jest EHIC?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) to dokument, który umożliwia posiadaczom ubezpieczenia zdrowotnego w jednym kraju Unii Europejskiej (UE) korzystanie z opieki medycznej w innych krajach UE, w tym także w Polsce. EHIC jest wydawana przez kraje członkowskie UE i daje prawo do korzystania z publicznych usług medycznych na takich samych warunkach, jak obowiązujących w danym kraju.

Posiadanie EHIC jest szczególnie istotne dla osób, które wyjeżdżają do Polski z Holandii (lub innego kraju EU) i mają tam swoje ubezpieczenie zdrowotne. EHIC umożliwia im korzystanie z leczenia w Polsce na takich samych zasadach, jak obywatelom polskim. Dzięki temu, w przypadku nagłej sytuacji medycznej, można otrzymać pomoc w polskim systemie opieki zdrowotnej.

Jak otrzymać EHIC w Holandii?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) jest niezwykle przydatnym dokumentem, który umożliwia korzystanie z opieki medycznej w Polsce, gdy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w Holandii. Jeśli jesteś osobą mieszkającą lub pracującą w Holandii, możesz złożyć wniosek o EHIC, aby uzyskać dostęp do odpowiednich świadczeń medycznych podczas swojego pobytu w Polsce.

Aby otrzymać EHIC, postępuj zgodnie z poniższym procesem:

 • Skontaktuj się z Twoim holenderskim ubezpieczycielem zdrowotnym.
 • Dostarcz wymagane dokumenty i informacje, które będą potrzebne podczas składania wniosku o EHIC.

Przykładowe dokumenty i informacje, które mogą być wymagane:

  • Dowód tożsamości (np. paszport).
  • Informacje dotyczące Twojego holenderskiego ubezpieczyciela zdrowotnego i polisy ubezpieczeniowej.
  • Adres zamieszkania w Holandii.

Uwaga: Zaloguj się dp panelu Klienta u swojego ubezpieczyciela, większość firm oferujących ubezpieczenie udostępnia dedykowaną aplikację gdzie znajdziesz cyfrową wersję EHIC.

Pamiętaj, że EHIC jest ważny przez określony okres czasu. Przed podróżą do Polski, upewnij się, że Twój EHIC jest wciąż aktualny i nie zbliża się do daty wygaśnięcia.

Kroki do uzyskania EHIC w Holandii Opis
Kontakt z holenderskim ubezpieczycielem zdrowotnym Skontaktuj się z Twoim ubezpieczycielem, aby uzyskać więcej informacji i ustalić, czy spełniasz warunki do otrzymania EHIC.
Przygotowanie dokumentów Zgromadź wymagane dokumenty, takie jak dowód tożsamości, informacje dotyczące ubezpieczyciela zdrowotnego i polisy ubezpieczeniowej.
Wypełnienie wniosku Uzupełnij wniosek o EHIC, podając wszystkie niezbędne informacje.
Wysłanie dokumentów Prześlij swoje dokumenty i wypełniony wniosek do swojego ubezpieczyciela zdrowotnego.
Potwierdzenie otrzymania EHIC Po złożeniu wniosku, oczekuj potwierdzenia otrzymania EHIC.

Korzystanie z EHIC w Polsce

Poznaj zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) podczas leczenia w Polsce, aby maksymalnie wykorzystać jej możliwości. Przygotowaliśmy praktyczne informacje i wskazówki, które pozwolą Ci skorzystać z pełnego zakresu świadczeń medycznych dostępnych dzięki EHIC.

Wymagane dokumenty

Przed rozpoczęciem leczenia w Polsce z EHIC, upewnij się, że posiadasz następujące dokumenty:

 • Ważną kartę EHIC, która uprawnia Cię do korzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu w Polsce;
 • Dowód osobisty lub paszport, aby potwierdzić swoją tożsamość.

Dostępne świadczenia medyczne

Z kartą EHIC możesz korzystać z różnych świadczeń medycznych w Polsce. Obejmują one między innymi:

 • Opiekę ambulatoryjną u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • Badania diagnostyczne, takie jak RTG czy USG;
 • Wizyty u specjalistów, takich jak kardiolodzy, dermatolodzy, czy okuliści;
 • Szpitalne zabiegi chirurgiczne i leczenie;
 • Recepty na leki refundowane;
 • Opiekę nad kobietami w ciąży;
 • Choroby przewlekłe i rehabilitację

Procedury

Aby skorzystać z EHIC podczas leczenia w Polsce, wykonaj następujące kroki:

 1. Znajdź placówkę medyczną, która akceptuje EHIC i oferuje potrzebne Ci świadczenia;
 2. Przed wizytą, umów się na termin telefonicznie lub osobiście;
 3. Przedstaw kartę EHIC i dowód osobisty w recepcji placówki medycznej;
 4. Przejdź konsultację lub zabieg zgodnie z zaleceniami lekarza;
 5. Jeśli jest to konieczne, przekaż informacje o swoim ubezpieczeniu Holandii w celu rozliczenia kosztów.

Pamiętaj, że EHIC umożliwia dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce na takich samych zasadach, jak obowiązujących dla polskich pacjentów. W przypadku pytań lub problemów związanych z korzystaniem z EHIC w Polsce, zawsze możesz skontaktować się z lokalnym oddziałem ubezpieczenia zdrowotnego lub skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum ds. Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kiedy EHIC może nie być ważny w Polsce?

Zapoznaj się z sytuacjami, w których EHIC może nie być ważny podczas leczenia w Polsce i jakie alternatywy są dostępne.

Podczas korzystania z EHIC podczas leczenia w Polsce, istnieją pewne sytuacje, w których karta może nie być ważna. Pamiętaj, że EHIC zapewnia dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i nie obejmuje kosztów leczenia związanych z turystyką medyczną ani ewentualnych powikłań po planowanym zabiegu medycznym. W takich przypadkach, konieczne może być skorzystanie z innych opcji zapewnienia sobie opieki medycznej.

Oto kilka sytuacji, w których EHIC może nie być ważny:

 1. Koszty nieobjęte kwalifikującymi się świadczeniami medycznymi: Niektóre świadczenia medyczne, takie jak stomatologia, kosmetyczna chirurgia plastyczna, czy też leczenie psychiatryczne, mogą nie być objęte kwalifikującymi się świadczeniami medycznymi i nie będą pokrywane przez EHIC. W takich przypadkach, konieczne może być opłacenie kosztów leczenia samodzielnie lub skorzystanie z prywatnej ubezpieczalni medycznej.
 2. Brak aktualnego EHIC: Sprawdź ważność swojej karty EHIC przed wyjazdem do Polski. Jeśli karta jest nieważna lub przeterminowana, nie będziesz mógł skorzystać z dostępnych świadczeń medycznych objętych EHIC. W takiej sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim organem w swoim kraju, aby uzyskać nową kartę.
 3. Niezgodność z procedurami: W przypadku nieprzestrzegania wymaganych procedur podczas korzystania z EHIC, może dojść do odmowy przyjęcia do leczenia lub konieczności dokonania opłaty za świadczenia medyczne. Ważne jest, aby przed leczeniem skonsultować się z miejscowymi służbami medycznymi w Polsce i zapoznać się z ich wymaganiami.

Jeśli twój EHIC nie jest ważny lub nie obejmuje kosztów konkretnej procedury medycznej, istnieją jeszcze inne alternatywy, które możesz rozważyć:

 • Indywidualne ubezpieczenie medyczne: Możesz skorzystać z prywatnego ubezpieczenia medycznego, które zapewni większą ochronę i będzie obejmować koszty leczenia, które nie są objęte EHIC. Upewnij się, że ubezpieczalnia medyczna, z którą zawierasz umowę, jest akceptowana w Polsce.
 • Samodzielne pokrycie kosztów: Jeśli świadczenia medyczne, których potrzebujesz, nie są objęte EHIC ani twoim prywatnym ubezpieczeniem medycznym, będziesz musiał samodzielnie opłacić koszty leczenia. Upewnij się, że masz odpowiednie środki finansowe, aby pokryć koszty leczenia i skonsultuj się z placówką medyczną w celu uzyskania informacji o oczekiwanych kosztach.
ZOBACZ RÓWNIEŻ  Jak rozliczyć podatek z Holandii?

Jak zgłosić ewentualne problemy z EHIC w Polsce?

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) podczas leczenia w Polsce może być niezwykle pomocne, ale wystąpienie jakichkolwiek problemów może być frustrujące. Warto wiedzieć, jak właściwie zgłosić ewentualne problemy z EHIC i jakie kroki należy podjąć, aby rozwiązać te problemy.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek trudności podczas korzystania z EHIC w Polsce, pierwszym krokiem powinno być skontaktowanie się z Twoim ubezpieczycielem zdrowotnym w Holandii. Zgłoś problem, opisz sytuację i poproś o wsparcie w rozwiązaniu sprawy. Ubezpieczyciel powinien być w stanie udzielić Ci niezbędnej pomocy i wyjaśnień.

Jeżeli kontakt z ubezpieczycielem nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub prowadzi do dalszych trudności, warto skonsultować się z polskim ubezpieczycielem zdrowotnym. Zwróć się do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub odpowiedniej instytucji zajmującej się obsługą pacjentów zagranicznych w Polsce. Przedstaw swoją sytuację, udostępnij wszelkie potrzebne dokumenty i opisz problemy, które napotkałeś.

Jeśli kłopoty związane z EHIC w Polsce nadal utrzymują się pomimo podjętych działań, można skorzystać z pomocy niezależnego doradcy medycznego lub organizacji specjalizującej się w obsłudze pacjentów zagranicznych. Takie organizacje mogą pomóc w rozwiązaniu trudności, udzielić porad prawnych i zapewnić wsparcie w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania.

Ważne jest, aby działać szybko i skutecznie, gdy napotkasz problemy z EHIC w Polsce. Nie wahaj się szukać pomocy i zgłaszać trudności do odpowiednich instytucji. Pamiętaj, że masz prawo do otrzymywania dostępnego leczenia w Polsce, jeśli posiadasz ważną kartę EHIC.

Jak skorzystać z ubezpieczenia Holandia podczas leczenia w Polsce?

Posiadając ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, możesz skorzystać z niego podczas leczenia w Polsce. Oto praktyczne wskazówki, które pomogą Ci skorzystać z ubezpieczenia Holandia i uzyskać zwrot kosztów za leczenie w Polsce.

Krok 1: Sprawdź swoje ubezpieczenie

Przed podjęciem leczenia w Polsce, zawsze sprawdź, jakie świadczenia medyczne objęte są Twoim ubezpieczeniem Holandia. Zapoznaj się z warunkami, procedurami i limitem pokrywanej kwoty. Skontaktuj się z Twoim ubezpieczycielem zdrowotnym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Krok 2: Wybierz placówkę medyczną

Zanim skorzystasz z ubezpieczenia Holandia w Polsce, znajdź placówkę medyczną, która akceptuje Twoje ubezpieczenie. Skorzystaj z dedykowanej wyszukiwarki lub skonsultuj się z Twoim ubezpieczycielem zdrowotnym w Holandii, aby uzyskać listę placówek partnerskich w Polsce.

Krok 3: Zgłoszenie leczenia

Przed wizytą u lekarza w Polsce, pamiętaj o zgłoszeniu leczenia swojemu ubezpieczycielowi zdrowotnemu w Holandii. Prześlij informacje dotyczące terminu i rodzaju leczenia oraz kosztów, aby otrzymać zgodę na refundację.

Krok 4: Uzyskanie zwrotu kosztów

Po zakończeniu leczenia w Polsce zgromadź wszystkie dokumenty potwierdzające koszty i świadczenia medyczne. Następnie złożenie wniosku o zwrot kosztów u Twojego ubezpieczyciela zdrowotnego. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak faktury, recepty, zaświadczenia lekarskie itp., aby przyspieszyć proces zwrotu.

Opis Procedura
Sprawdź ubezpieczenie Kontakt z ubezpieczycielem zdrowotnym w Holandii
Wybierz placówkę medyczną Skorzystaj z dedykowanej wyszukiwarki lub konsultacja z ubezpieczycielem zdrowotnym
Zgłoszenie leczenia Prześlij informacje o leczeniu do ubezpieczyciela w Holandii
Uzyskanie zwrotu kosztów Złożenie wniosku o zwrot kosztów u ubezpieczyciela zdrowotnego

Pamiętaj, że procedury i warunki związane z korzystaniem z ubezpieczenia Holandia mogą się różnić w zależności od Twojego planu ubezpieczeniowego. Zawsze skonsultuj się z Twoim ubezpieczycielem zdrowotnym, aby uzyskać aktualne i dokładne informacje.

Zarówno ubezpieczenie Holandia, jak i leczenie w Polsce mogą być przyspieszone i uproszczone dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC).

Podsumowanie informacji o korzystaniu z EHIC podczas leczenia w Polsce, mającego ubezpieczenie Holandia:

 • EHIC jest Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, która umożliwia dostęp do opieki medycznej w Polsce.
 • Aby otrzymać EHIC, musisz posiadać ubezpieczenie zdrowotne w Holandii.
 • Korzystając z EHIC w Polsce, można skorzystać z dostępnych świadczeń medycznych i usług lekarzy.
 • Ważne jest zapoznanie się z zasadami korzystania z EHIC, takimi jak wymagane dokumenty i procedury zgłaszania.
 • EHIC może być nieważny w niektórych sytuacjach, dlatego warto znać alternatywy.
 • W przypadku problemów z EHIC podczas leczenia w Polsce, istnieje możliwość zgłoszenia i podjęcia odpowiednich kroków.
 • Aby skorzystać z ubezpieczenia Holandia podczas leczenia w Polsce, należy znać procedury zwrotu kosztów i limity pokrywanej kwoty.

Wniosek

Podsumowując, korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC) podczas leczenia w Polsce, mając ubezpieczenie w Holandii (lub innym kraju EU), to praktyczne rozwiązanie, które zapewnia dostęp do świadczeń medycznych i ułatwia poruszanie się po polskim systemie opieki zdrowotnej.

Dzięki EHIC możesz skorzystać z dostępnych lekarzy i placówek medycznych w Polsce, które akceptują tę kartę i oferują leczenie dla posiadaczy ubezpieczenia z Holandii. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z EHIC, powinieneś spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii.

Warto pamiętać, że EHIC może nie być ważny w niektórych sytuacjach, na przykład podczas planowych zabiegów medycznych. W takiej sytuacji istnieją alternatywy, takie jak skorzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej lub posiadanie dodatkowego ubezpieczenia medycznego. W przypadku ewentualnych problemów z EHIC w Polsce, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi instytucjami i zgłoszenie sytuacji.

Pamiętaj, że EHIC to ważne narzędzie, które umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej w Polsce, gdy masz ubezpieczenie Holandia. Zawsze upewnij się, że masz aktualną kartę i zapoznaj się z zasadami jej korzystania, aby świadczenia medyczne w Polsce były dla Ciebie łatwo dostępne i bezproblemowe.

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

  Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności