Tax return from Czech Republic

Czechy 2023 – Podstawowe ulgi podatkowe

Czechy są jednym z najpopularniejszych kierunków emigracji zarobkowej dla Polaków. Wyższe zarobki, niewielka odległość od kraju rodzinnego oraz przejrzysty system prawny i podatkowy przyciągają wielu emigrantów. W tym artykule przyjrzymy się podatkowi dochodowemu w Czechach, stawkom podatkowym oraz sposobom rozliczania podatków.

Podatki w Republice Czeskiej

Czeski system podatkowy, z jego złożonymi zasadami i ulgami dla osób fizycznych, stanowi istotny element finansowego krajobrazu zjednoczonej Europy. W niniejszym artykule omówimy dostępne ulgi podatkowe, które mogą znacząco wpłynąć na optymalizację obciążeń podatkowych indywidualnych podatników.

W Czechach obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych i wynosi 15%. Warto jednak zauważyć, że podatek jest naliczany nie od zarobku brutto, ale od różnicy między przychodami a wydatkami, które można odliczyć od dochodu. Dzięki temu systemowi podatkowemu można skorzystać z wielu ulg, które obniżą wysokość podatku. Warto również wspomnieć, że w Czechach istnieje 23% stawka podatku dochodowego, która jest stosowana dla dochodów przekraczających 48-krotność średniej krajowej pensji. Jest to tzw. solidarnościowe zwiększenie podatku.

Kwota wolna od podatku

W Czechach nie ma kwoty wolnej od podatku, ale istnieje ulga podatkowa dla wszystkich obywateli, która wynosi 30840CZK. Ogólna ulga podatkowa działa w tym przypadku na zasadzie kwoty wolnej, czyli pierwsze 30840CZK jest nieopodatkowane. Więcej o dostępnych ulgach podatkowych przeczytasz poniżej.

Najpopularniejsze ulgi podatkowe w Czechach dla osób fizycznych

Jak już wcześniej pisaliśmy w Czechach nie ma kwoty wolnej od podatku, ale istnieje ulga podatkowa dla wszystkich obywateli, która wynosi 30 840 CZK. Dodatkowo, jeśli małżonek nie osiągnął dochodu podlegającego opodatkowaniu, można odliczyć kolejne 30 840 CZK. Kryteria tego odliczenia zostaną ograniczone od 2024 r. i będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy małżonek opiekuje się dzieckiem, które nie ma więcej niż 3 lata.

Rodzice mogą również skorzystać z ulg na dzieci w wysokości nawet 15 204 CZK na pierwsze dziecko, 22 320 CZK na drugie dziecko oraz 27 840 CZK na trzecie i kolejne dzieci.
Uwaga: Jeśli całkowity podatek jest niższy niż odpowiednia ulga na dziecko, podatnik otrzyma specjalną premię podatkową równą różnicy między ulgami na dziecko a zobowiązaniem podatkowym.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Jak zostać rezydentem podatkowym w Czechach?

Inne popularne ulgi podatkowe

Ponadto, możliwe jest uzyskanie odliczeń z tytułu kosztów wynajmu domu, kontynuowania nauki lub wysyłania dziecka do przedszkola.

Odliczenie za umieszczenie dziecka w placówce przedszkolnej: Rzeczywiste udokumentowane wydatki do rocznego limitu 16 200 CZK (15 200 CZK na 2021 r.). Odliczenie to zostanie zniesione od roku podatkowego 2024.
Ulga podatkowa z tytułu niepełnosprawności: 2 520 CZK, 5 040 CZK lub 16 140 CZK (w zależności od stopnia niepełnosprawności).
Ulga podatkowa dla studentów: 4 020 CZK (dla zwykłych studentów do 26 roku życia i doktorantów do 28 roku życia). Odliczenie to zostanie zniesione od 2024 roku.

Nieograniczony obowiązek podatkowy kluczem do ulg

Aby skorzystać z dobrodziejstwa jakim są ulgi podatkowe niezbędny jest nieograniczony obowiązek podatkowy w Czechach lub status rezydenta podatkowego jest kluczem do ulg podatkowych. Status rezydenta nabywa się w momencie przekroczenia okresu 183 dni w roku podatkowym. W przypadku nierezydentów warunkiem skorzystania z ulg podatkowych jest osiągnięcie co najmniej 90% dochodów w Republice Czeskiej.

Jakie dokumenty należy przygotować aby rozliczyć się z czeskim urzędem skarbowym

Przygotowując się do złożenia deklaracji podatkowej, ważne jest posiadanie odpowiednich dokumentów. Najważniejszym dokumentem jest czeski odpowiednik polskiego PIT-11, czyli POTVRZENI. Dokument ten jest dostarczany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego i zawiera informacje dotyczące dochodu oraz odprowadzonych składek.
Dodatkowe dokumenty to: druk EU-EWR, europejskie akty urodzenia dzieci, potwierdzenie wspólnego zamieszkania.

Termin na rozliczenie to 1 kwietnia 2024

Termin składania zeznań podatkowych w Czechach od osób fizycznych za rok 2023 r. termin ten upływa już 1 kwietnia 2024r. Nie zwlekaj, skontaktuj się z BorsukPodatki.pl

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności