Co nowego w systemie podatkowym w Niemczech w 2024 roku? Przedstawiamy najważniejsze zmiany!

Co nowego w systemie podatkowym w Niemczech w 2024 roku? Przedstawiamy najważniejsze zmiany!

System podatkowy w Niemczech, podobnie jak w innych krajach, podlega ciągłym zmianom i aktualizacjom. Rok 2024 przynosi szereg nowości, które mogą mieć znaczący wpływ na podatników. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym zmianom i aktualnym przepisom, które będą obowiązywać w Niemczech – zapraszamy

System podatkowy w Niemczech – jakie zmiany w podatku dochodowym?

W Niemczech roku wprowadzono wyższe stawki płacy minimalnej, które od 1 stycznia 2024 roku wzrosły z 12 euro do 12,41 euro brutto na godzinę. Zmiana ta dotyczy zarówno głównego miejsca pracy podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu, jak i zatrudnienia w minimalnym wymiarze godzin, znanego jako Minijob.

Podczas rozliczenia podatkowego w Niemczech, osoba rozliczająca musi ustalić swoją klasę oraz stawkę podatkową – tutaj nie nastąpiły żadne zmiany. Standardowa stawka podatku to 14%, ale dla dochodów przekraczających 62 810 euro stawka ta wzrasta do 42%.

Jednocześnie z podniesieniem zarobków wzrosła kwota wolna od podatku, oraz kilka innych świadczeń, a także dostosowano progi w przypadku niektórych podatków.

Kwota wolna od podatku w Niemczech w 2024 – ile wynosi?

W 2024 roku Niemcy doświadczyły istotnego wzrostu kwoty wolnej od podatku, zwiększając ją do 11 604 euro dla osób samotnych oraz 23 208 euro dla małżeństw. Ten wzrost jest znaczący, szczególnie w porównaniu z rokiem 2023, kiedy to kwota wolna od podatku wynosiła odpowiednio 10 908 i 21 816 euro. Kwota wolna od podatku jest to suma przychodów osiągniętych w ciągu roku, która jest zwolniona z opodatkowania

W systemie podatkowym Niemiec kwota ta jest elastyczna i może ulegać zmianom każdego roku, co zostało zauważone już na początku 2023 roku, kiedy kwota wolna wzrosła z 10 347 euro w 2022 roku do 10 908 euro. Ten stały wzrost kwoty wolnej od podatku odzwierciedla dążenie do lepszego dostosowania systemu podatkowego do zmieniających się warunków ekonomicznych i potrzeb społecznych.

Zryczałtowana kwota uzyskania przychodów w Niemczech wyższa w 2024 roku!

W Niemczech pracujący mogą skorzystać z ryczałtu pracowniczego (niem. Arbeitnehmer-Pauschbetrag), który umożliwia im odliczenie określonej kwoty od swoich dochodów do opodatkowania, bez potrzeby udowadniania wydatków. Oznacza to, że jeżeli ich wydatki kwalifikujące się do odliczenia nie przekraczają ustalonej kwoty ryczałtu, mogą oni odliczyć od swoich dochodów stałą sumę. W roku podatkowym 2022 limit odliczenia ryczałtowego wynosił 1200 euro, ale nastąpiła jego podwyżka. Dla dochodów uzyskanych w 2023 roku każdy pracownik ma możliwość odliczenia z dochodu 1230 euro jako ryczałtu pracowniczego przy składaniu deklaracji podatkowej.

Wyższy próg zwolnienia z podatku solidarnościowego!

W ramach działań na rzecz bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego w Niemczech dokonano istotnej zmiany w zakresie podatku solidarnościowego. Próg zwolnienia od tego podatku został podwyższony, co stanowi znaczącą korzyść dla podatników. Od teraz, w przypadku rozliczenia indywidualnego, próg zwolnienia wynosi 18 130 euro. Natomiast dla osób, które rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub życiowym partnerem limit ten wzrósł do 36 260 euro. Ta zmiana ma na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego dla osób o niższych dochodach, co jest krokiem w kierunku większej równości w systemie podatkowym.

Wzrost ulgi na dzieci Kinderfreibetrag

Rodziny z dziećmi w Niemczech mogą oczekiwać znaczącej ulgi podatkowej dzięki podniesieniu kwoty wolnej od podatku na dzieci, znanego jako Kinderfreibetrag. W ramach tych zmian kwota ta została zwiększona z 6 024 euro do 6 384 euro, co stanowi znaczącą korzyść dla rodzin. To podwyższenie oznacza, że rodzice będą mogli odliczyć wyższą kwotę od swojego dochodu podlegającego opodatkowaniu, co przekłada się na zmniejszenie obciążenia podatkowego. Taka zmiana ma kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji finansowej rodzin, szczególnie tych, które borykają się z wyższymi kosztami utrzymania związanymi z wychowywaniem dzieci.

Zmiany nie nastąpiły natomiast w przypadku zasiłku rodzinnego. Podwyższenie Kindergeld do 250 euro miesięcznie na każde dziecko, które miało miejsce na początku 2023 roku, było odpowiedzią państwa na wzrost kosztów życia i miało na celu złagodzenie obciążenia finansowego rodzin z dziećmi. W 2024 roku obowiązuje ta sama kwota, która ma być wsparciem w pokrywaniu codziennych wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, ale także stanowi ważny element polityki społecznej mającej na celu zwiększenie dobrobytu obywateli.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Steuernummer w Niemczech – dlaczego jest niezbędny?

Nowy limit dochodowy dla zasiłku rodzicielskiego Elterngeld

Od 1 kwietnia 2024 roku w Niemczech nastąpi zmiana w zakresie kwalifikacji do otrzymania zasiłku rodzicielskiego, znanego jako Elterngeld. Zmienione zostają kryteria dotyczące limitu dochodowego dla par, który do tej pory wynosił 300 000 euro rocznego dochodu brutto. Nowy próg ustalono na poziomie 200 000 euro. To oznacza, że pary przekraczające ten limit dochodów nie będą już kwalifikować się do otrzymania zasiłku rodzicielskiego

Podniesienie ryczałtowej ulgi dotyczącej kosztów przeprowadzki w Niemczech

Osoby, które w 2023 roku, przeprowadziły się w celach zawodowych, mogą korzystać z ulgi ryczałtowej na koszty przeprowadzki w Niemczech. Dla przeprowadzek realizowanych przed 1 kwietnia 2023 roku, możliwe jest odliczenie 870 euro ryczałtu na osobę przeprowadzającą się oraz 580 euro za każdego dodatkowego członka rodziny. Natomiast, jeśli przeprowadzka miała miejsce po 1 kwietnia 2023 roku, kwoty te zostały nieznacznie zwiększone. Wówczas podatnik może odliczyć od podstawy podatkowej 886 euro za siebie, a także 590 euro za każdego członka gospodarstwa domowego. To podwyższenie kwoty ryczałtu stanowi odpowiedź na rosnące koszty związane z przeprowadzką i jest formą wsparcia dla osób, które z powodów zawodowych zmieniają miejsce zamieszkania. Jest to również przykład, jak system podatkowy może dostosowywać się do zmieniających się warunków życia i pracy.

System podatkowy Niemcy 2024 – podsumowanie

Może nie są to znaczące zmiany, ale pokazują, że niemiecki system podatkowy ciągle dostosowuje się do potrzeb podatników. Stałe dążenie do modernizacji podatków i dopasowanie ich do aktualnych wyzwań ekonomicznych oraz społecznych sprawia, że mieszkańcy tego kraju nie muszą obawiać się o nadmierne obciążenie finansowe. Pozostaje jedynie czekać, co przyniosą kolejne latach w kwestii rozwoju systemu podatkowego w Niemczech – nie są jednak przewidywane rewolucyjne zmiany. Z pewnością jednak oczekiwać możemy stałego dostosowywania stawek do aktualnej sytuacji gospodarczej.

Jak widzimy, w 2024 roku nastąpił szereg korzystnych zmian w systemie podatkowym Niemiec, dzięki czemu osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą liczyć na znacznie wyższe zwroty podatkowe. Podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz ulg, takich jak Kinderfreibetrag dla rodzin z dziećmi czy ulgi dla przedsiębiorców, sprawiają, że możliwości odzyskania wyższych kwot podatku znacznie wzrosły. 

Aby maksymalnie wykorzystać te korzyści, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego biura podatkowego, takiego jak Borsuk Podatki. Nasi specjaliści mają dogłębną wiedzę na temat aktualnych przepisów i są w stanie doradzić, jak skutecznie skorzystać z przysługujących ulg i uzyskać najwyższy możliwy zwrot podatku z Niemiec. Wsparcie takiego biura może być kluczowe w uzyskaniu optymalnych korzyści finansowych z niemieckiego systemu podatkowego.

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności